dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Over deze site:Ontstaan: Omhoog

Foto Historisch Emmen
Initiatiefnemer J.Withaar
Foto: Henk Benting Drentse Courant 2 februari 2000.

Omdat er medio 1999 niets op het moderne medium internet over de historie van Emmen was te vinden, ontstond op initiatief van Johan Withaar een simpele homepage bij een willekeurige internet aanbieder. Het idee hiervoor was afkomstig van Catsfan en teckelliefhebber Tienco Carsouw. Vrijwel direct werd medewerking verkregen van Gerrie van der Veen, die zijn honderden artikelen vrijwillig beschikbaar stelde. Uit de vele positieve reacties van bezoekers bleek dat de site in behoefte voorzag. Historisch Emmen groeide; de domeinnaam "Historisch Emmen" werd geregistreerd. Mede dankzij Tjerk Hoek en Sis Hoek Beugeling kon de website zich enorm uitbreiden. Aansluiting bij de Historische Vereniging Zuidoost Drenthe resulteerde in een werkgroep, waarin slechts enkelen daadwerkelijk ondersteuning hebben verleend. Aansluiting bij de HVZOD bleek een inrichtingsverkeersweg. Eén van de bestuursleden stelde op andere media zelfs vragen waarvan het antwoord al op HE stond. Om de website te redden hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden. Hetzelfde bestuurslid heeft de deur dichtgegooid door gebrek aan parate informatie over de voortgang. Uiteindelijk is besloten de samenwerking met de HVZOD op te zeggen. HE is dus weer een privé website. De toekomst is onzeker door het gebruik van verouderde techniek.

Copyrights: Omhoog

Historisch Emmen doet er, aantoonbaar, veel aan om rechthebbenden van copyrights te achterhalen en te benaderen. Mocht u aan kunnen tonen de rechthebbende van een foto, of het gepubliceerde, te zijn neem dan contact op met Historisch Emmen.

Foto's: Omhoog

Historisch Emmen stelt geen foto's aan bezoekers beschikbaar zonder schriftelijke toestemming van gever of maker van een foto.

Historisch Emmen heeft de techniek van haar website pagina's min of meer afgeschermd om te voorkomen dat gepubliceerde foto's te makkelijk verkregen kunnen worden.

De originele foto's zijn zeer sterk verkleind en op een lage resolutie op de website geplaatst zodat printen van een foto - op postzegelformaat - een slecht resultaat geeft. Dit is gedaan om de verzamelaars min of meer te beschermen, die soms veel geld over hebben voor een goede foto.


Privacy: Omhoog

Historisch Emmen geeft zonder toestemming geen namen, adressen, telefoonnummers, e-mail adressen of andere privacy gevoelige informatie door.

Door u via formulieren opgegeven e-mail adressen worden vanwege uw privacy afgeschermd voor andere bezoekers en kwaadwillenden.


Uw bijdrage: Omhoog

Het is voor de toekomst van groot historisch belang dat informatie, welke meestal slechts in familiekring bekend is, behouden blijft. Steeds maar weer blijkt het Historisch Emmen dat er bij "de gewone mens" (lees U) veel leuke, bekende en onbekende zaken (vaak in oude schoenendozen) liggen te wachten tot het nageslacht het nietsvermoedend opruimt.

De oudste nog levende generatie is de generatie die het oude boerendorp Emmen nog hebben gekend en meegemaakt. Laat hun verhalen en anekdotes niet verloren gaan, neem contact op met Historisch Emmen.

Neem a.u.b.contact op met Historisch Emmen opdat uw foto's, kranten (knipsels), advertenties, brieven, notities, aktes, rekeningen, enz kunnen worden vastgelegd. Het scannen kost slechts weinig tijd en moeite EN u krijgt uw originele exemplaren vanzelfsprekend altijd (en vrijwel direct) retour.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.