dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Aireydorp Omhoog

Airey woningen Emmermeer
Het Airey bouwsysteem, staal en beton.
Foto: archief gemeente Emmen.

Airey woningen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Airey woningen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

Airey woningen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

Airey woningen Emmermeer
Renovatie van een Airey woning.
Foto: archief gemeente Emmen.

Oude foto's van Aireydorp gevraagd.
Wie helpt?

OfficiŽle straatnaam: -
Ontleend aan: -
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: -
Naam ingetrokken: -

Aireydorp is geen officiŽle straatnaam maar een naamgeving van een buurt in Emmermeer waarin woningen werden gebouwd volgens het Airey bouwsysteem.

De woningen werden opgebouwd uit een staalconstructie waaraan, als blokken uitziende, betonplaten werden gemonteerd. Deze betonblokken werden verder niet afgewerkt waardoor Airey woningen een geheel ander uiterlijk kregen dan andere woningen die in Emmermeer werden gebouwd. Juist deze verschillende bouwstijlen hebben Emmermeer haar eigen karakter gegeven.

Het belangrijkste voordeel van het Airey systeem was dat er snel mee gebouwd kon worden en dat het een relatief goedkoop systeem was. De Airey woningen waren een ontwerp van architect J.F.Berghoef.

Aireydorp werd in de volksmond ook "Jeruzalem" genoemd vanwege het aanzicht en de kleur van de huizen. In 1950 werden de eerste woningen aan de bewoners toegewezen.

In de jaren '70 werden de woningen geheel gerenoveerd waardoor het aanzicht van de woningen veranderde.

Airey woningen kwamen aan de volgende straten te staan:

 • Tiesingstraat
 • Gratamaplein
 • Warmeerweg
 • Schuilingstraat
 • J.de Boerstraat
 • Kniphorststraat
 • Bergsmastraat
 • Pothoffstraat

Aireydorp werd in 1950 als eerste woonwijk in Emmen aangesloten op een propaan gasinstallatie.

Waar de eerste gastank stond is (nog) niet bekend. De tweede gastank kwam in 1951 achter de woning van kolenboer E.Veldhuis te staan, ook bekend als het terrein waar de OBI bloedmeelfabriek aan de Weerdingerstraat stond. Het belangrijkste argument om de tank daar te plaatsen was de goede mogelijkheid om het gas per trein te kunnen aanvoeren. Er werden in eerste instantie 160 woningen aangesloten. Bron:Tijdschrift "Het Gas" van 1 januari 1951.

Vrij snel nadat de gasinstallatie in gebruik was genomen kwamen de eerste problemen. Griemink (2011, p.49 e.v.) schrijft hierover dat de aangelegde gasleidingen niet geschikt waren voor propaangas. Ook bleek dat de bewoners niet gewend waren aan het koken op gas. Er vonden regelmatig brandjes en explosies plaats door de ondeugdelijke gasslangen, waardoor de brandweer moest uitrukken. Griemink geeft twee voorbeelden. Op oudejaarsavond 1950 raakte een bewoner van der Warmeerweg zwaar gewond door een explosie. Op 6 april 1952 vond er wederom een enorme gasexplosie plaats aan de mr. J.J.Willingestraat waarbij wonder boven wonder geen gewonden vielen.

Bijkomend probleem was dat de bewoners het niet eens waren met het door de gemeente oplegde vastrecht. De heer H.Papenhuijzen, medeoprichter en voorzitter van de eerste buurtvereniging "Het Airey-Dorp" en de secretaris L.Lasker wendden zich op 7 augustus 1950 namens de buurtvereniging tot de gemeenteraad van Emmen. Kern van de zaak was dat de buurtvereniging het niet eens was met de door de gemeenteraad vastgestelde gasprijzen "daar het merendeel van de bewoners het systeem vastrecht verwerpt en op grond van de circulaire van 15 november 1949 getekend is voor het gebruik van gas."

"Het bestuur verzoekt u een zodanige regeling te treffen, dat de keuze aan de bewoners wordt gelaten tussen het tarief vermeld in de circulaire van 15 november 1949 en de prijzen van de j.l. gehouden raadsvergadering."

De reactie van B&W was het advies van de raadsvergadering te handhaven en deze zaak een jaar aan te houden. Bron: archief gemeente Emmen nr.8864.

De gasinstallatie heeft slechts 10 jaar gefunctioneerd. Omstreeks 1960 werd de gastank ontmanteld om plaats te maken voor een aardgasstation.


Bronvermelding: Omhoog

 • Gemeente Emmen.
 • "De gezinsbode" van 18 april 1984.
 • Aanvulling G.de Vries. (propaaninstallatie)
 • "Drentse biografieŽn" delen 1, 2, 3, 4 en 5 onder redactie van Jan Bos en Willem Foorthuis.
 • "Emmen groeit, veranderingsprocessen in de sociale woningbouw in Emmen", door Anne-Marie Nannen. Deel 8 uit de serie Drentse Historische Reeks, uitgeverij Van Gorcum.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.