dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

AngelsloŽrdijk: Omhoog


Natuurbad: Omhoog


Openingsspeech door burgemeester J.L.Bouma.
Achtergrond in het wit het badpersoneel.
Foto: R.Boelens


Foto: E.Hof


Foto: R.Boelens


Foto: E.Hof


Foto: J. van Ommeren

van tot adres
1934 1964 Natuurbad AngelsloŽrdijk

Vanaf 1931 waren er plannen om in Emmen een zwembad te stichten. Hiervoor werd een commissie in het leven geroepen.

In mei 1932 verscheen het bericht in de Emmer Courant dat "het meertje bij het Haantjebak" als zweminrichting in gebruik zou worden genomen.

Met medewerking van Staatsbosbeheer en door gebruik te maken van de werklozenregelingen moest binnen vier maanden een zwembad gerealiseerd kunnen worden. Voor de exploitatie werd een vereniging opgericht.

Om de plannen te kunnen financieren zouden aandelen uitgegeven worden ter waarde van f.25.- tegen een rente van 4%. Helaas keurde Het Rijk de plannen niet goed. Als een van de oorzaken hiervoor werd het argument "aantasting van natuurschoon" gebruikt, alsmede bezwaren tegen de voorgestelde pompinstallatie in relatie tot het geringe wateroppervlak.

In februari 1933 kwam het bestuur van de inmiddels nog steeds bestaande zwemvereniging "t' Haantjebak" weer bijeen. De gemeente had plannen voor de aanleg van een zwembad, en vroeg de vereniging hieraan medewerking te verlenen. Zij waren hiertoe uiteraard bereid.

De oude vereniging werd opgeheven en een nieuwe vereniging opgericht met de naam "Vereeniging tot oprichting en exploitatie van het natuurbad Emmen". Het bestuur bestond uit Mej. H.H.Eggink en de heren S.Veenstra (wethouder), Mr. F.S.G.Boerrigter (jurist), Ir. G.Maas (openbare werken gemeente), en J.H.Schotveld (penningmeester).

Plannen werden uitgewerkt en de vereniging berekende dat er f.30.000,- nodig zou zijn voor de inrichting van een zwembad, waarvan de exploitatie weinig risicoís met zich mee zou brengen. Er was veel steun voor de plannen. De VVV verwachte een extra toestroom van toeristen, pensiongasten en dagjesmensen naar Emmen als er een zwembad kwam.

Het bestuur van de vereniging had het oog op een terrein van ongeveer 7 hectare "eenige minuten van het dorp af" aan de AngelsloŽrdijk, dat ruimte bood voor een voorverwarmingsvijver, zwembassins, restaurant, etc., terwijl nog een flinke oppervlakte voor andere doeleinden disponibel zou blijven. Het terrein lag aan de verharde weg en was daarom gemakkelijk te bereiken vanaf Klazienaveen, Noord- en Zuidbarge en Emmer-Erfscheidenveen. Aan de noordkant had het terrein de beschutting van bos. De afvoer van het vuile water kon via de Boksloot.

Het ontworpen plan omvatte een diep, ondiep en kinderbassin, een breed strand aan drie zijden, een 70-tal kleedkamers, een restauratie, enz. De watervoorziening werd verzorgd door een pompinstallatie, die de voorverwarmingsvijver vulde, vanwaar het op temperatuur gekomen water in de zwembassins werd gevoerd.

De redactie van de Emmer Courant opperde het plan om van de voorverwarmingsvijver een kanovijver te maken. De kosten waren iets hoger dan men had gehoopt, door de kunstmatige watervoorziening. Het voordeel was echter dat het water zuiver was waardoor "akeligheden"í als de ziekte van Weil uitgesloten waren. (bron: EC juni 1933)

Het kostte nog enige moeite het voorstel door de gemeenteraad te krijgen omat de buitendorpen tegensputterden.

Helaas gooide Het Rijk wederom roet in het eten. De gemeente kreeg geen toestemming om mocht geen lening afsluiten om de stichtingskosten voor een zwembad te garanderen.

Er werd een nieuw plan gemaakt, dat op f.16.000,- uitkwam. Dit plan omvatte een zwembad en een kanovijver. Het plan kon echter alleen doorgaan als de bevolking van Emmen aandelen ging kopen.

Het geld kwam er in december 1933 hoopte het bestuur tot aanleg over te kunnen gaan. Weer echter lag de landsregering dwars. Er kwam geen toestemming om de grondwerkzaamheden vanuit de werkverschaffing te laten verrichten. Daarbij vond de regering dat het geen tijd was voor luxe uitgaven!

Pas in februari, na interventie van de ministers De Wilde en Oud, kan de vereniging in februari 1934 beginnen met de aanleg van het zwembad. Er moesten nog een aantal aandeeltjes van f.100.- worden verkocht, maar dat lukte uiteindelijk.

Op 16 februari 1934 ging de eerste spa de grond in, 15 weken later, half juni, was het bad klaar.

Aannemer Scholten uit Weerdinge bouwde voor f.3.339,15.

Het actieve bestuur van de vereniging stortte zich meteen op de verkoop van abonnementen om zich al in een vroeg stadium te verzekeren van de financiŽle steun van de bevolking. Een seizoensabonnement kostte per persoon f.5.-, voor een tweede gezinslid f.3.- en het derde f.2.-. Gezinsabonnementen voor de wat grotere gezinnen kostten f.11.- en een los kaartje 25 cent. De voorverkoop voldeed niet aan de verwachtingen en nog voor de opening van het zwembad werd de prijs van een gezinsabonnement verlaagd naar f.9,- en van een persoonlijk abonnementen naar f.4.-.

Het bestuur besloot tevens voor f.2.000,- nog een restauratiegelegenheid bij het bad te bouwen.

In mei 1934 werd de heer R.Bindervoet uit Gorinchem benoemd als badmeester en mej. F.Evenhuis als badjuffrouw.

In de gemeenteraad werd nog hevig gesproken over de opening van het bad op zondag, maar uiteindelijk werd besloten dat het bad op zondagmiddag open mocht zijn.

Om onduidelijke redenen ging de geplande opening half juni niet door, maar in het bad mocht wel al worden gezwommen. De eerste zwemmers die zich op 15 juni om 07.00 meldden bij het bad waren de zusjes Koosje en Roelie Zuidema.

De eerste weken dat het bad nog niet officieel geopend was bezochten gemiddeld 600 zwemlustigen het nieuwe bad. De verkoop van abonnementen overtrof de verwachtingen.

Op 30 juni 1934 was de officiŽle opening verricht door burgemeester J.L.Bouma, zwemdemonstraties van de Asser zwemclub en muzikaal opgeluisterd door de muziekvereniging Euterpe. Alle arbeiders die aan het zwembad hadden meegewerkt ontvingen een 10-badenkaart!

Badmeester Bindervoet en de badjuffrouw verlieten Emmen na het tweede zwemseizoen. In april 1936 werd de heer G.Schut uit Sappemeer benoemd als badmeester en mej. T.Fledderman, zijn a.s. echtgenote, als badjuffrouw. De naam van badmeester Schut is gedurende zeer vele jaren verbonden aan het zwembad. Tijdens de wintermaanden gaf hij gymnastieklessen.

Vanaf 1954 werden er plannen gemaakt voor een nieuw zwembad.


Overdekt zwembad: Omhoog


Foto: E.Hof


Foto: J. van Ommeren


Foto: E.Hof


Foto: R.Boelens

van tot adres
1964 1993 Overdekt zwembad -

In de zomer van 1964 was het nieuwe zwembad klaar. Het was een ontwerp van architect Y.S.Dijkstra.

De opening werd op 14 mei 1964 verricht door Commissaris der Koningin in Drenthe mr. K.H.Gaarlandt.
(bron: EC 2008)

Bouwkosten f.1,8 miljoen. Overschrijding budget f.880.000,-.

Het was voor die tijd een zeer geavanceerd zwembad, vooral door de schuifbare kapconstructie. Tijdens mooi weer ging de kap open, was het slecht weer of koud ging de kap dicht voorafgegaan door een sirene en begeleid door een zwaailicht.

Badmeester G.Schut was er nog steeds.

De verwachting was dat er zoín 10.000 mensen per dag zouden komen tijdens warme dagen.


Foto: R.Boelens


Aquarena: Omhoog

van tot Instelling adres
1993 2019 Aquarena -

Met de komst van het subtropisch zwemparadijs Aquarena raakte Emmen het openlucht zwembad kwijt. De kosten voor renovatie van dit bad werden als te hoog ingeschat. Protesten van inwoners haalden niets uit.

Omstreeks 2008 bezochten jaarlijks 350.000 mensen het bad.

Na 2019 moesten zwemmers naar de Meerdijk waar een geheel nieuw zwembad was gebouwd.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.