dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


BargermeerwegFoto: T.Klomparends


Bargermeerweg 93-94
In het witte huis woonden "opa" G.Schoonbeek en L.Schoonbeek
Foto: T.Klomparends


Foto: T.Klomparends

Boven en onder hetzelfde huis,
vermoedelijk van de familie J.Klomparends
Bargermeerweg 80


Wie weet meer?
Foto: T.Klomparends


Bargemeerweg 81
Hier woonde familie A.Horstman
Foto: T.Klomparends


Wie weet meer?
Foto: T.Klomparends

OfficiŽle straatnaam: Bargermeerweg
Ontleend aan: het voormalige Bargermeer
Ligging: Bargermeer
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

  • Bargermeerweg:
    "Vanaf de noordelijke grens van perceel sectie D no 9130 (woning h.d.s. II Emmen) tot de westgrens van de N.O.L.S."

De Bargermeerweg liep oorspronkelijk door tot aan het Oranjekanaal in Zuidbarge. Zij vormde de overgang tussen het voormalige Bargermeer en de Noord- en Zuidbarger Esch. De bomenwal langs de Abel Tasmanweg bij de DRAKA is nog een overblijfsel van deze weg.

Langs de Bargermeerweg werden voor de Tweede Wereldoorlog al talrijke arbeiderswoningen gebouwd. De mensen leenden geld via de Landarbeidersbond bij de van oorsprong socialistische en in Amsterdam gevestigde woningbouwvereniging Eigen Haard.

Deze woningbouwvereniging was in 1909 opgericht met als doel: ".... in het belang der verbetering der Volkshuisvesting te Amsterdam werkzaam te zijn. Ter bereiking van haar doel streeft zij ernaar, woningen, die voldoen aan de behoeften van een in bescheiden financiŽle omstandigheden verkerend gezin, onbezwaard in eigendom te verkrijgen, teneinde deze bij voorkeur aan hare leden te verhuren".


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl