dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Batingehof

Oude foto's van de Batingehof gevraagd.

Officiële straatnaam: Batingehof
Ontleend aan: Batinge bij Dwingeloo. Batinge werd voor het eerst genoemd in 1353 en was een bezit van de familie Van Ansen. Via inhuwelijking kwam het huis in handen van de familie De Vos van Steenwijk en werd later o.a. bezit van de families Van Boetzelaer en Van Pallandt. Dankzij diverse verbouwingen werd Batinge in de zeventiende eeuw één van de grootste havezaten van Drenthe. In het begin van de achttiende eeuw kwam het huis in handen van de familie Van Heeckeren. Daarna volgden jaren waarin het huis vaak leeg stond. Aan het begin van de negentiende eeuw werd het huis verkocht aan Aalt Willem van Holthe tot de Oldengaerde, die er niet in slaagde het huis te verhuren. Omdat hij eigenlijk alleen geïnteresseerd was in de bijbehorende landerijen liet hij het grote huis in 1832 afbreken. Alleen een gedeelte van een der bouwhuizen, in gebruik als boerderij, en de dichtbegroeide gracht herinneren nog aan het oude landgoed.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1961
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.

 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl