dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Beentepol


Foto © K.Roggeveld.
www.koosroggeveld.nl

Oude foto's van de Beentepol gevraagd.

Officiële straatnaam: Beentepol
Ontleend aan: moerasvegetatie in het voormalige Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 5 december 1955
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

Bente (bunt, bent) is beter bekend als pijpenstrootje en is een vaste plant uit een grassenfamilie. Pijpenstrootje is één van de soorten die een rol spelen bij de vergrassing van heidevelden. De soort komt in Nederland voor op heidevelden, langs vennen, in blauwgraslanden, bossen, laag- en hoogveenmoerassen en in duinvalleien.

De wortels van het pijpenstrootje werden tot ongeveer 1950 toegepast voor het maken van bezems. Daartoe werden de pollen pijpenstrootje uitgestoken.

Het voorvoegsel Beente is ofwel een historische vergissing of er is vanwege de klank een extra e ingevoegd.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl