dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Beentepol: Omhoog


Foto © K.Roggeveld.
www.koosroggeveld.nl

Oude foto's van de Beentepol gevraagd.
Wie helpt?

Officiële straatnaam: Beentepol
Ontleend aan: moerasvegetatie in het voormalige Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 5 december 1955
Naam ingetrokken: nee

Bente (bunt, bent) is beter bekend als pijpenstrootje en is een vaste plant uit een grassenfamilie. Pijpenstrootje is één van de soorten die een rol spelen bij de vergrassing van heidevelden. De soort komt in Nederland voor op heidevelden, langs vennen, in blauwgraslanden, bossen, laag- en hoogveenmoerassen en in duinvalleien.

De wortels van het pijpenstrootje werden tot ongeveer 1950 toegepast voor het maken van bezems. Daartoe werden de pollen pijpenstrootje uitgestoken.

Het voorvoegsel Beente is ofwel een historische vergissing of er is vanwege de klank een extra e ingevoegd.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.