dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


BladderswijkOmstreeks 1909: de Bladderswijk.
Links: J.Frieling. Rechts: H.G.Drent.
Foto A.Arends


Uitvergroting van foto boven.
Een baggermachine aan het werk?

Officiële straatnaam: Bladderswijk
Ontleend aan: Frederik Bladder
Ligging: Oranjedorp - Nieuw-Dordrecht
Vastgesteld B&W op: De gemeente besliste niet over de benaming, dat kon de Kanaalmij zelf doen. Bron: gemeente Emmen
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

Bladderswijk is het verbindingskanaal tussen Oranjekanaal en Hoogeveense Vaart. Vreemd genoeg geeft Wikipedia ook hier de naam Oranjekanaal aan.

De aansluiting van de Bladderswijk op de Verlengde Hoogeveense Vaart kwam pas enkele jaren na het gereedkomen van het Oranjekanaal (in 1858) gereed. Hiervoor werd het Oranjekanaal eerst nog met ongeveer 200 meter verlengd.

In de inventaris van de archieven van "Jasper Klijn & Compagnie" en de "NV Drentsche Veen- en Midden Kanaal Maatschappij" van 1850-1957 staat vermeld dat op 12 juni 1880 bij Koninklijk Besluit een extra concessie werd verleend waardoor het Oranjekanaal mocht worden verlengd. Ter uitvoering werd vervolgens één der zijwijken, de Bladderswijk, verbreed en doorgetrokken tot de Hoogeveense Vaart.

Hiervoor was de bouw van een sluis nodig. Deze sluis, de Oranjesluis, kwam in 1889 gereed. In 1885 was ook een sluis gereedgekomen tussen de Bladderswijk en de Oosterwijk. De vervening rond Oranjedorp kwam goed op gang. Vanaf 1885 tot omstreeks 1920 was Oranjedorp een belangrijke leverancier van turf. De meeste turf werd afgevoerd naar Amsterdam.

De Bladderswijk werd in 1909 uitgebaggerd. Hierdoor werd de toestand van het jaagpad aangetast. De hoofdopzichter zou gevraagd worden "het pad wederom in goeden staat te willen brengen". (bron: PDAC 7 november 1909).

Aan de Bladderswijk kwamen later iets betere woningen te staan. Aan de Bladderswijk woonden onder andere de families Akkerman, Smit, de Kleine, Soer, Kappe, de Graaf, Jagt, Feijen, Koens, Kloeze en Hekhuis.

Tegenwoordig valt de Bladderswijk onder Nieuw-Dordrecht.

Bronnen:
"Oranjedorp 1858-1983" geschreven door Jannes Wolthuis in opdracht van Plaatselijk Belang Oranjedorp.
A.Arends.
Aanvulling - A.Mink.
J.Jagt - Klazienaveen.
F.Blatter - Venlo.
Dorpskrant Klazienaveen 2004.


Frederik Bladder

Frederik Bladder (1818-1878) werd geboren in de Noord-Franse garnizoenstad Conde sur Léscaut. Zijn vader Jan, in de geboorteakte Jean Platre genoemd, was toen verbonden aan het ziekenhuis in die stad. Het was pas enkele jaren na de slag van Waterloo, waar Lodewijk Napoleon definitief werd verslagen. Tot drie jaar na de overwinning van de geallieerden op Napoleon bleef de stad Conde bezet door Hanoverse regimenten.

Het is erg waarschijnlijk dat Jean Platre bij de Slag bij Waterloo betrokken is geweest. Na de overwinning werden veel regimenten opgeheven en de soldaten ontslagen. Sommige bleven hangen in de omgeving van hun laatste garnizoensplaats, anderen gingen op weg naar huis. Of Jean Blatre met zijn vrouw en twee zoontjes van Parijs via Conde en Kampen op weg was naar Hannover is niet bekend. Feit is dat ze uiteindelijk in Overijssel en Drenthe zijn blijven hangen.

Frederik Bladder zou al snel zijn sporen gaan verdienen in de veenderij. Hij was een specialist in het zogenaamde splittinggraven of wijkgraven. Hij was eerst als veenarbeider en daarna al spoedig als veenbaas voor de Dedemsvaartse kanaalgraverij onderneming van Zwiers en Berends betrokken bij de veenkanalisatie.

Het ging hierbij om de omstreeks 1852 aangevangen verlenging van de Lutterhoofdwijk van Slagharen naar De Krim. Hieraan was onder leiding van Frederik Bladder het droogleggen van de Aner- en Scheersevenen bij De Krim in het tracé van de wijk voorafgegaan. De bekende verveners Egbert Zwiers en Arend Berends uit Dedemsvaart hadden dit belangrijke project uitgevoerd.

Frederik Bladder kwam omstreeks 1856 als veenbaas naar Zuidoost Drenthe en zou leiding hebben gegeven aan het droogleggen van venen waar later de Bladderswijk werd gegraven.

In 1858 bereikten de gravers van het Oranjekanaal het veengebied van Zuidoost Drenthe. Egbert Zwiers was de enige inschrijver en omdat zijn inschrijving beneden de raming lag, werd hem dit werk gegund.

Begin 1860 werd door Zwiers het laatste gedeelte van het Oranjekanaal ter hand genomen. Veenbaas Frederik Bladder had hierover de leiding. Hij verbleef daarbij door de week op een boerderij in Oranjedorp. Dit kanaal kreeg later de naam Bladderswijk en werd in 1862 opgeleverd.

Noot: Op een publieke verkoping, gehouden op 3 april 1861 te Westenesch bij Emmen onder leiding van notaris Oosting (acte nr. 34), "koopt Frederik Bladder, veenbaas te Zuidbarge, twee partijen planken voor acht gulden en drie partijen planken voor vijftien gulden en vijftien cent".

Frederik Bladder werd mogelijk later door de Dedemsvaartse aannemer J.van Santen naar Bergentheim gehaald om daar als voorman leiding te geven bij de drooglegging van de venen aldaar. Frederik Bladder overleed op 58-jarige leeftijd te Bergentheim. Hij werd begraven te Sibculo.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl