dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Boermarkeweg - Scheperziekenhuis

Scheperziekenhuis Boermarkeweg
Foto: E. Hof.

Scheperziekenhuis Boermarkeweg
Foto: E. Hof.

Entree van het Scheperziekenhuis. Direct achter de entree lag de hal, van waaruit men de polikliniek en de afdelingen kon bereiken. Voor de entree werden later nieuwe poliklinieken gebouwd.

Scheperziekenhuis Boermarkeweg
Foto: E. Hof.


Foto: R. Boelens.

Het diaconessenziekenhuis dat aan de Angelsloërdijk stond, was eigenlijk vanaf de opening in 1938 al te klein. Daarom ontstonden in 1950 al nieuwbouwplannen. Toch zou het nog jaren duren voor het zover was. Men had besloten dat nieuw ziekenhuis op een andere locatie moest komen. Die andere locatie werd de Boermarkeweg aan de rand van de Emmerdennen.

In de jaren zestig werd met de nieuwbouw begonnen. Pas op 27 april 1973 werd dit nieuwe ziekenhuis, na een bouwperiode van zo'n 10 jaar, officieel geopend door Prinses Margriet.

Het personeel van het ziekenhuis bood de directie een beeld aan van een scheper met zijn hond. Het was de heer Wolf die model stond voor het beeld. De naam "Diaconessenziekenhuis" veranderde in "Scheperziekenhuis".

Het ziekenhuis werd ontworpen door architectenbureau Van Campen uit Amsterdam.

  • Welke aannemer bouwde het Scheperziekenhuis?

Het ziekenhuis had op de centrale hal na, maar één bouwlaag. De paviljoens lagen aan een lange gang met diensttunnel.Gangen die herkenbaar waren door veel glas en vooral aluminium.

Scheperziekenhuis Boermarkeweg
Foto: E. Hof.

Hoewel er veel zorg was besteed aan vormgeving, kleur en goede gebruiksmogelijkheden voor gezondheidsfunctie, ontwierpen ze niet voor de eeuwigheid. Het voordeel van deze manier van bouwen was, dat het economisch verantwoord bleef om een te verouderd paviljoen door nieuwbouw op die plaats te vervangen. In de praktijk zou dit niet gebeuren. De vleugels bleven zoals ze waren.

Het gebouw was mooi, sober maar redelijk goedkoop van opzet. De prijs van dit ziekenhuis was met f 22 miljoen gulden duurder dan het ziekenhuis aan de Angelsloërdijk, maar met 373 bedden wel wat groter. Een belangrijke uitbreiding was de polikliniek die voor de centrale hal werd gebouwd.

Vanwege slechte uitbreidingsmogelijkheden van cruciale afdelingen, die zich in het hart van het ziekenhuis bevonden, en door de redelijk goedkope bouw was veel onderhoud nodig. De kosten liepen hoog op zodat het verstandiger was aan nieuwbouw te denken.

Dit ziekenhuis kwam vrijwel op dezelfde plaats te staan. Het werd gebouwd in 1995 tezamen met een "multifunctionele eenheid", MFE. Het ontwerp in vrolijke kleuren was van Nijst Iedema architecten, die uitgebreide ervaring hadden op het gebied van de gezondheidszorg. De redelijk nieuwe polikliniek bleef bestaan. De nieuwbouw vond gespiegeld aan deze polikliniek plaats. Waar anno 2000-2004 de parkeerplaatsen lagen stond het voormalige ziekenhuis. Waar het ziekenhuis kwam te staan was voorheen nog bos (herinnert u zich "de trimbaan" nog?) en lagen de parkeerplaatsen. Omdat er bos opgeofferd moest worden voor de nieuwbouw werd elders nieuw bos aangeplant.

De cijfers van het allernieuwste Scheperziekenhuis lagen nog veel hoger: bouwkosten f 140 miljoen en 381 bedden.

Op 7 juli 2004 gaven college van B&W van Emmen haar goedkeuring aan het bouwplan voor nieuwbouw op het terrein van het Scheperziekenhuis ten behoeve van de Mytylschool, het Regionaal Expertisecentrum (REC) en de afdeling kinderrevalidatie van het Scheperziekenhuis. Lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen uit de regio die moesten revalideren of behandeld moesten worden als gevolg van hun handicap of een medische ingreep, waren tot dan aangewezen op een Mytylschool in Haren. Daartoe werden enkele jaren geleden noodlokalen bij het Scheperziekenhuis geplaatst. Door de groei van het aantal leerlingen werd het aantal noodlokalen te klein. Bovendien speelden er landelijke ontwikkelingen die nieuwbouw noodzakelijk maakten, onder meer de wettelijke eis dat leerlingen met een indicatiestelling binnen zes weken geplaatst moesten worden. Er mocht geen sprake meer zijn van wachtlijsten. Met de kosten van de grondaankoop, de nieuwbouw en de inrichting ervan was €4,7 miljoen gemoeid waarvan ruim €3 miljoen voor rekening van de gemeente Emmen kwam.

Ook het nieuwste ziekenhuis werd regelmatig verbouwd en uitgebreid. In 2005 werd gestart met uitbreiding van de poliklinieken en hoofdingang. Een uitbreiding met ongeveer 11.000m2 die een investering kostte van € 16.567.876,- en twee jaar duurde.

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!