dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Boerschaplaan

Oude foto's van de Boerschaplaan gevraagd.

Officiële straatnaam: Boerschaplaan
Ontleend aan: Het begrip boerschap, een gemeenschap van boeren die een belang op de essen hadden. Een kerspel (zie Kerspellaan) bestond uit marken, gebieden waarbinnen de eigenerfde boeren rechten hadden op de woeste gronden. Een marke bestond uit privé bezit (boerderij en gronden) en het gemeenschappelijke grondbezit, de boerschappen. De boerschap was dus een gemeenschap van boeren, die een belang op de es hadden.

Een dergelijke gemeenschap begon met de vestiging van een enkele boerenfamilie. Zij kapte in het bos een blok schoon en bebouwde het. Later kon zo’n blok, vaak door vererving, in smalle stroken verkavelen. Zo'n blok heette een acker. Door gezinsuitbreiding of door de komst van andere boerenfamilies breidde het aantal ackers zich uit. De woonrijen uitkomende op de Boerschaplaan, de ackers danken hieraan hun naam.

Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 25 februari 1963
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten. Eén daarvan is de Boerschaplaan.

De commissie heeft de wegen doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Het oorspronkelijke plan voor de wijk Angelslo ging uit van vijf woonbuurten. Door de sterke groei van Emmen bleek het noodzakelijk dat er extra huizen werden gebouwd. Deze huizen kwamen in de zesde woonbuurt van Angelslo met de naam Boerschaplaan. De Emmer Courant van november 1962: “Door de toevoeging van een zesde blok is de grootte van de wijk meer in overeenstemming met die van een kleine industriestad. De dubbelbaansweg door de wijk wordt ter hoogte van het zesde blok in zuidelijke richting omgebogen en sluit daar dan aan op een nieuwe oostelijk gelegen weg die de verbinding moet vormen met het industrieterrein”.

"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl