dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

De Marechaussee kazerne: Omhoog

Boslaan Marechaussee kazerne
Foto: collectie E.Hof

Boslaan Marechaussee kazerne
Bijgebouw.
Foto: collectie E.Hof

Foto Historisch Emmen Boslaan Marechaussee kazerne
Afbraak bijgebouw.
Foto: collectie E.Hof

Boslaan Marechaussee kazerne
Foto: collectie R.Boelens

Boslaan Marechaussee kazerne
Uitvergroting van foto boven.
In het midden zit Grietje Stob (*1918).
Zij huwde in 1944 met opperwachtmeester Bertus Hars.

Foto Historisch Emmen Boslaan Marechaussee kazerne
Foto: collectie G.v.d.Veen


De bomen markeren de plaats waar de kazerne stond
Foto: © J.Withaar

Boslaan Marechaussee kazerne
Foto: collectie R.Boelens

Boslaan Marechaussee kazerne
Omstreeks 1938
Foto: collectie R.Boelens

Na de Franse bezetting (1810-1813) door Napoleon, die de Gendarmerie in Nederland had ingevoerd, werd op 26 oktober 1814 door Willem I het "Corps de Marechausséé" opgericht met deze Gendarmerie als voorbeeld. Zij hadden als taak de orde te handhaven, de uitvoering der wetten te verzekeren en te waken voor de veiligheid der grenzen en grote wegen. De Marechaussee werd belast met het verrichten van politiediensten voor de krijgsmacht, maar fungeerde daarnaast als orgaan van de Rijkspolitie.

Tijdens de mobilisatieperiode van 1914 - 1918 bestond de taak van de Marechaussee tijdelijk uit politietoezicht over het gemobiliseerde Nederlandse leger. In 1919 werd het Korps Politietroepen opgericht om de binnenlandse rechtsorde te handhaven en de demobilisatie in goede banen te leiden. De gemeentepolitie, het korps Politietroepen, de Rijksveldwacht en de Koninklijke Marechaussee vormden samen het politiebestel. De Rijksveldwacht en de Koninklijke Marechaussee vervulden rijkspolitiediensten, een situatie die tot in 1940 zou voortduren.

Op 5 juli 1940 verloor de Marechaussee het predikaat ‘Koninklijke’, want op last van de Duitse bezetter ging de Marechaussee op in de burgerpolitie, waarmee het tevens de militaire status verloor. De Rijksveldwacht en Gemeente veldwacht werden opgeheven en ondergebracht bij de Marechaussee, waardoor buiten de steden één Rijkspolitiekorps ontstond onder de naam Marechaussee. Na de bevrijding in 1945 kreeg de Koninklijke Marechaussee weer de status van een militair politiekorps met zowel militaire als civiele taken. Daarnaast handhaafde de regering één politiekorps op het platteland, het zogeheten Korps Rijkspolitie. Dit korps bleef de oude Rijksveldwacht en het korps der gemeenteveldwachters vervangen.

De marechaussee brigade werd in Emmen uitgezet op 15 april 1924 en opgeven op 1 maart 1943. Op 6 juni 1946 werd wederom een brigade uitgezet die gesloten werd op 1 oktober 1954. (bron: www.marechausseesporen.nl/pagina_brig_emmen.htm. Door haar militaire achtergrond was de Marechaussee in Nederland gehuisvest in kazernes. Tot 1950 stond aan de Hoofdstraat een gebouw die eveneens de naam "kazerne" droeg. Of deze inderdaad als onderdak voor de Emmer Marechaussee heeft gediend is niet duidelijk. Wie helpt?

Bron: www.marechaussee.nl

De (Koninklijke) Marechaussee had in de gemeente Emmen vier brigades. Zij waren gehuisvest aan:

  • de Boslaan, in Emmen onder leiding van brigadecommandant W.Bennink.
  • de Vaart zz, in Nieuw-Amsterdam
  • de Runde, in Emmer-Compascuum
  • het Mr.Ovingkanaal, in Klazienaveen


Foto van voor 1945 met in het midden burgemeester Bouma en Pieter Stob.
De foto zal zijn gemaakt vlak voor de oorlog of aan het begin ervan.
Foto: A.Hars

Foto Historisch Emmen Boslaan Marechaussee kazerne
Foto: collectie J.L.van der Woude.
V.l.n.r.
Boven: de heren Wilkens, v.d. Pauw, Wever, Daling, Wielinga
Onder: de heren Mulder, Mandjes, Leeuwake (Leeuwerke?), Brouwer en Prins

 
Pieter Stob, opperwachtmeester van de Koninklijke Marechaussee van 1923 tot 1944.
Pieter Stob overleed op 13 juli 1968.

Foto Historisch Emmen Boslaan Marechaussee kazerne
Foto: collectie R.Boelens


Foto: collectie H.Reinders

Foto genomen op de hoek Hoofdstraat - Noorderstraat met op de fiets marechaussee Pieter Stob. De hond naast de fiets heet Meta die altijd mee mocht als Pieter zijn ronde deed op de fiets. Als Pieter zijn ronde op het paard deed bleef de hond thuis. Op de fiets droeg hij een korte sabel, op het paard een lange. Bron: A.Hars.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.