dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Groen van Prinstererschool: Omhoog

Genoemd naar Mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876).

Was een antirevolutionair Nederlands politicus en historicus, was kabinetssecretaris (1829-1836), lid van de Kamer van Grondwetsherziening (1840) en lid van de Tweede Kamer (1849-1857, 1862-1866).

Guillaume Groen van Prinsterer wordt door vriend en vijand gezien als de grondlegger van de protestants-christelijke politiek in Nederland. Groen streed tegen ongeloof en revolutie in staat en kerk en kwam op voor het christelijk onderwijs, dat destijds niet gesubsidieerd werd en door de liberalen werd afgewezen als schadelijk voor de nationale eenheid. Hij legde de fundamenten voor de Anti Revolutionaire Partij, die na zijn overlijden zou worden opgericht.

Groen van Prinstererschool Emmen
Foto: E.Hof

Groen van Prinstererschool Emmen
Foto: G.v.d.Veen

Groen van Prinstererschool Emmen
Foto: G.v.d.Veen

Groen van Prinstererschool Emmen
Foto: dhr Gringhuis

De Groen van Prinstererschool bestaat vanaf 1 oktober 1949.

Voordat het schoolgebouw aan de Blinkstraat gereed was werden er al lessen gegeven in Hotel Postma aan de Stationsstraat. Tot 1949 was daarin het Lyceum gevestigd. De heer G.Zijlstra herinnert zich dat hij op de leeftijd van zes jaar naar "de grote school" ging. Omdat de Groen van Prinstererschool nog niet gereed was kreeg hij zijn eerste lessen in Hotel Postma. Toen hij voor de eerste keer naar "de echte school" ging werd hij door zijn opa naar de school gebracht voorop de stang van de fiets zittend. Het laatste eindje moesten ze lopen omdat dit deel van de Van der Veenstraat nog niet klaar was.

Alleen het eerste deel van de school stond er met drie, mogelijk vier lokalen en een entree.

Onderwijzend personeel uit die tijd: juffrouw Hengstman, meester Garssen en (mogelijk tijdelijk) de vioolspelende meester van de(r) Wal.

Meester de Vries was jarenlang hoofd van deze school. Andere onderwijskrachten waren o.a.: juffrouw AB, juffrouw Gotink, meester Dijkman en meester Visser.

De oude Groen van Prinstererschool is inmiddels afgebroken. Ook de kleuterschool "Het Meertje" met juffrouw Geugies is er niet meer. Noot: Juffrouw Geugies begon haar carričre in 1950 op de kleuterschool bij School Akkerman in Noordbarge.


Klassenfoto 1959
Foto: B.Jonker-Snel

Mevrouw B.Jonker-Snel stuurde bovenstaande klassenfoto uit 1959, waar zij van 1954-1960 op zat. De foto is op het schoolplein genomen. Het is klas 5 en de strenge meester Visser staat in het midden. Hij hanteerde graag de liniaal om klappen mee uit te delen. (Historisch Emmen kan zich herinneren dat dat kennelijk bij de opleiding in die tijd hoorde want ook op andere scholen gebeurde dit dikwijls).

Bovenste rij staand v.l.n.r.: Trijnie Hummel, hoofd naar beneden onbekend, Betsie Vugteveen, Carolien de Jonge, Aaltje Smit, Alie Ebeltjes, Jetske Veenstra, meester Visser, Dinie Dijkstra, Anneke Siebring, Jose van Tuyl, Dineke Taekema, een kwekeling.

2e rij: Grietje Vos, Afke Visser, Ina ter Stege, Joke Niemeijer, Betty Snel, Harmke Sijpkes, Ineke Stevens, Janneke Niemeijer.

3e rij op de knieën: Bert Wiggers, Gert Groote, Arie Wesseling, Jan van oosten, Dick Pruiksma, Joop Wolf, Peter Pluyter, Jurrie Hobers, Kees Schreuder en Jacob Dokter.

4e rij zittend: Henk Santing, Gert Groote, Flip Heuving, Petie Stolz, Hilbert van der Veen, Bert Schippers, Albert Schrijvers, Alex Stolmeijer en Hemmo Zijlstra.

Liggend: Albert Woelders en Daan Coumou.


Klassenfoto 1953
Foto: A.Jagersma

Dit was de 3e klas (rond 1953) met meester Stegeman. Verdere gegevens staan bij 'schoolbank.nl', Groen van Prinstererschool, Ab Jagersma. Zij woonden in de Willingestraat 13 waar de winkels kwamen van o.a. Electro Mulder. Het was toen nog braakliggend. Met veel personen werd er ooit een enorm gat gegraven en werden met de fiets "stijle wand" wedstrijden gehouden. Ze rolschaatsten prachtig over de Warmeerweg, van het bos tot aan de Weerdingerstraat. Herinneringen aan Lammert de groenteboer, die een keer met zijn bakfiets met motor op de hoek Haagjesweg Warmeerweg onderuit ging en de schooljeugd zich te goed deed aan de appels e.d.. Ook stond daar op de hoek een lectuur(?) kiosk waar zoethout en drop werd gekocht. Bij de Haddersstraat stond de winkel van "Buter" een soort Winkel van Sinkel.

Schoolreisjes gingen steevast met de bus naar "Haantje Bak". Er gingen grote melkbussen met ranja mee. Ook kregen de kinderen ijsjes. Ze vermaakten zich met spelletjes als verstoppertje, spoorzoeken, boom klimmen, zaklopen en met het zand. De zesde klas ging op de fiets een aantal dagen op kamp naar Ommen. Ze sliepen in houten barakken.

Spelletjes in die tijd op het schoolplein waren: knikkeren, touwtje springen, tikkertje, hinkelen, rolschaatsen en fietsen. Op het stukje land op de hoek van de Van Ravenswaaystraat en de Nijkampenweg groeven de kinderen een "steile wand". Daar fietsen ze dan hard over. Er werd in die tijd veel op straat gespeeld. De voddenboer kwam bij de deuren langs die voor een aantal vodden kleine cadeautjes gaf. Men kon er ook schoenpoets, veters voor een paar centen kopen.

De schillenman met paard en wagen kwam elke week langs om de aardappelschillen en ander groenteafval op te halen. De Gruyter kwam nog aan de deur die tevens het gratis snoepje van de week thuisbracht. Ook de melkboer de de bakker kwamen gewoon aan de deur.

Veel mensen hadden in die tijd een kolenkachel. Er werden nootjes 4 of kolen in gestookt. Als de kolenboer kwam stortte hij z'n kolen in een grote bak van stenen die in de schuur of buiten stond. De kachel ging in de winter 's nachts niet uit. Hij werd gesmoord zodat er nog een paar kooltjes achter de kleine bakelieten ruitjes bleven gloeien. 's Morgens vroeg ging men eerst met de kolenkit naar de schuur om kolen te halen. Eerst werd de kachel opgepord zodat er weer vuur in kwam en dan ging de kit met kolen er in. Het vuur werd opgerakeld en de kachel werd zo warm dat er water op gekookt kon worden. De rest van het huis bleef ijzig koud als het vroor. Studenten die in de winter op hun kamers studeerden moesten soms wel 3 truien aan om warm te blijven. Sommigen hadden een elektrisch bijzet kacheltje. Waren er meer studerenden, dan werd het kacheltje om beurten op een slaapkamer gezet. Had je pech dan bleef het koud op je slaapkamer.


Bronvermelding: Omhoog

  • B.Jonker-Snel.
  • D.Pruiksma.
  • A.Jagersma.
  • R.Boelens.
  • G.Zijlstra.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.