dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Eerste Boerwijk


Het schip "De Hoop" van Hendrik Huisman
omstreeks 1901 in de Boerwijk.
Foto: collectie mevr. Huisman-Klok.

Officiële straatnaam: Eerste Boerwijk
Ontleend aan: Een wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied. Een wijk of wiek(e) werd gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de turf per schip. Daarna werden ze gebruikt om aardappelen en suikerbieten over te vervoeren richting het hoofdkanaal (diep). Wijken ontsluiten meestal landbouwgrond vanuit de aan het diep gelegen boerderijen. Vaak delen twee boerderijen één wijk. (Bron: Wikipedia)

Een wijk sloot haaks aan op een hoofdkanaal. Het prefix "boer" kan slaan op landbouwer maar ook op boermarke.

Ligging: valt onder Nieuw-Dordrecht
Vastgesteld B&W op: -
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

Bewoners Eerste Boerwijk

Oude foto's van de Eerste Boerwijk gevraagd.

van tot bewoner adres
J.Bos Eerste Boerwijk wz 1
- - F.Poelman Eerste Boerwijk wz 2
L.v.d.Laan Eerste Boerwijk wz 3
- - H. en R.Steenhuis Eerste Boerwijk wz 4
omstreeks 1912 J.Brakel (Jakob)
- - G.Klaasens (Geert)
- - A.Klaasens (Anne)
- - A.Klaasens (Albert)
- - L.Letterboer (Lambert)
- - R.Snippe (Rense)
- - B.Vos (Batte)
- - R.Vos (Reinder)

Aan het begin van de Boerwijk woonden o.a. Veldman, Drent en de Kleine. Verder Gortmaker.

Bronnen:
"Oranjedorp 1858-1983" door Jannes Wolthuis in opdracht van Plaatselijk Belang Oranjedorp.
A.Arends


Brugwachter Kieling


PDAC 23 juli 1924.
Collectie: A.Arends.

Uit bijgaande advertentie blijkt dat in 1924 J.Kieling brugwachter was en aan de (Eerste of Tweede?) Boerwijk woonde.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!