dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Entingehof

Oude foto's van de Entingehof gevraagd.

Officiële straatnaam: Entingehof
Ontleend aan: Entinge kwam als naam van een havezate voor bij Dwingeloo en Bonnen. De havezate bij Dwingeloo werd al vermeld in de 14e eeuw als het bisschoppelijk leengoed “Endelinghergoet”. Het bleef tot in de 16e eeuw in bezit bij het geslacht De Vos van Steenwijk en vervolgens bij de familie Van Westerholt. In 1640 werd het verkocht aan Rutger van den Boetzelaer. Het huis werd vervolgens inzet van twisten tussen erfgenamen. In 1680 kwam het huis in handen van de familie Van Echten. Nicolaas Harmen van Echten verkocht het goed in 1725 aan Elbert Anthony Gerard baron van Heeckeren, heer van Batinge. De rechten van Entinge gingen dat jaar over op het goed te Bonnen eveneens eigendom van Nicolaas Harmen van Echten. In 1741 werd het huis nog bewoond door de weduwe Van Heeckeren. De staat van het huis Entinge was er niet beter op geworden en is even na dat jaar afgebroken.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1961
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!