dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Flinthorst: Omhoog

Oude fotoīs van de Flinthorst gevraagd.
Wie helpt?

OfficiŽle straatnaam: Flinthorst
Ontleend aan: geologie (aardwetenschap)
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 13 december 1956
Naam ingetrokken: nee

Horst als onderdeel van een plaatsnaam is een historische benaming voor een met kreupelhout of hakhout begroeid, hoger gelegen stuk grond. Dit is meestal zandgrond en de houtbegroeiing kan zowel op als rondom het stuk grond voorkomen. Het woord horst is afkomstig van het Germaanse woord hursti, dat beboste opduiking in moerassig terrein betekent.

Horst is ook het geologisch gedeelte dat na een aardbeving of een opheffing van de druk onder de gedeelten van land omhoog is gekomen, terwijl de slenk bij hetzelfde proces naar beneden gezakt is.

Voor het prefix flint zie Flintstraat.

Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen
  • "De gezinsbode" van 18 april 1984.
  • "Drentse biografieŽn" delen 1, 2, 3, 4 en 5 onder redactie van Jan Bos en Willem Foorthuis.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.