dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

H.Boomstraat Omhoog

Officiële straatnaam: H.Boomstraat
Ontleend aan: Harm Boom
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 4 mei 1948
Naam ingetrokken: nee

Harm Boom (1810-1885) was één der drie podachristen. Hij genoot een opleiding tot onderwijzer, was koopman te Coevorden en schrijver en journalist. Hij werd geboren te Gramsbergen en overleed te Assen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: G.v.d.Veen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: Emmer Centraal Woningbeheer.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: G.v.d.Veen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: E.Hof.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: E.Hof.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: E.Hof.

Op 5 januari 1948 begon men met de bouw van de zogeheten Bruynzeel woningen aan de Harm Boomstraat en de Van der Scheerstraat. De woningen bestonden uit houten skeletten die compleet werden aangeleverd en ter plaatse in elkaar werden gezet. Het hout was zwart geteerd. Wanneer één van de huisjes klaar was, werd er een half steens muur tegenaan gemetseld die uiteindelijk een kenmerkende witte kleur kreeg.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Het verhaal gaat dat, in verscheidene woningen aan de Boomstraat in Emmermeer, de stenen uit Arnhem, Nijmegen of Rotterdam kwamen. Ze waren afkomstig van in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde panden uit die steden. Veel van dit puin en stenen werd elders in Nederland gebruikt om huizen te bouwen, zo ook in Emmen.

Verhuurder van de woningen werd de E.C.W. In de beginjaren zorgden de binnenwanden van de woningen soms voor problemen. Ze waren namelijk gemaakt van een raamwerk dat met dunne platen hardboard bekleed was. Een te zwaar voorwerp, zoals een grote klok of een zwaar schilderij, viel nog wel eens van de wand omdat de schroef of spijker waaraan het opgehangen was, losraakte.

Juist in dit deel van Emmermeer was het mogelijk dat tijdens het spitten in de tuin scherven uit de vorige eeuwen werden gevonden. Hier lag namelijk het laagste punt van het Emmermeer dat in 1858 droog kwam te liggen.

De boeren uit Emmen wilden de grond gebruiken, maar eerst moest het droger worden. Er werden karrenvrachten vol zand naar dit lage gebied gebracht. In het zand zaten scherven uit de afvalgaten die de mensen vroeger bij huis hadden. In een afvalgat kwamen soms scherven terecht van kapot gevallen aardewerk.

Toen het gebied droog lag ontstonden er weilanden, de zogenaamde kampen.

Amateur archeoloog Gerrie van der Veen heeft bij het graven in zijn tuin (hij woonde destijds in deze buurt) tientallen scherven uit de 18e en 19e eeuw gevonden.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof.

Aan de Boomstraat kwamen niet alleen Bruynzeel woningen te staan. Tussen de Verlengde Panstraat (op de foto links vooraan) en de Lesturgeonstraat kwamen woningen type Welchen te staan.

De laatste woning in het blok grenzend aan de Lesturgeonstraat had een uitbouw.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen
  • "De gezinsbode" van 18 april 1984.
  • "Drentse biografieën" delen 1, 2, 3, 4 en 5 onder redactie van Jan Bos en Willem Foorthuis.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.