dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

BLO-school Omhoog

Haagjesschool, BLO school Emmermeer
Een vrijwel onbebouwde omgeving.
Tegenover de school staat nog een arbeiderswoning.
Foto: R.Boelens.

Haagjesschool, BLO school Emmermeer
Foto: R.Boelens

Haagjesschool, BLO school Emmermeer
Foto: R.Boelens

Haagjesschool, BLO school Emmermeer
Het gymnastieklokaal van de BLO-school.
Foto: G.van der Veen

Op de hoek Meerstraat en Haagjesweg kwam een opvallend wit gebouw te staan waarin zich de Haagjesschool vestigde. De Haagjesschool was een school voor Buitengewoon Laag Onderwijs [BLO].

Aannemer was bouwbedrijf A.Siebring en Zn uit Emmen.

De school werd in 1951 geopend door de commissaris van de Koningin in Drenthe, mr.dr. R.H.de Vos van Steenwijk. De school werd uitgeroepen tot één van de modernste in Noord-Nederland.

Voordat het nieuwe gebouw in gebruik werd genomen was de BLO-school gevestigd in een noodbarak aan de Nijkampenweg.

Eerste Hoofd der school was P.Groenenberg, later opgevolgd door J.de groot.

Medio jaren tachtig nam het Dag- en Avondcollege (DAC) zijn intrek in het gebouw.

In 1991 werd het gebouw, in het kader van het project Emmen Revisited gesloopt. Op dezelfde plaats kwamen seniorenflats te staan.

Bron: "Emmermeer" door G.Griemink, Uitgave: Uitgeverij Drenthe Beilen. ISBN 978-90-75115-63-5.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.