dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Meerstraat: Omhoog


Meerstraat Omhoog


Kaart omstreeks 1874.
Duidelijk is het beloop van de zandpaden
te zien, die ook heden nog de hoofdwegen
in Emmermeer vormen.


De Trekkerschool omstreeks 1945 op de hoek van de Meerstraat en de Polenstraat.
Foto: G.van der Veen.

Officiële straatnaam: Meerstraat
Ontleend aan: het voormalige Emmermeer
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee

De Meerstraat is naar het voormalige Emmermeer genoemd. Een zandweg met dezelfde loop als de huidige Meerstraat bestond al voordat de wijk Emmermeer werd gebouwd. De Meerstraat was daarmee één van de eerste wegen in Emmermeer.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen.

Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen.

Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

  • Meerstraat:
    "Vanaf de Weerdingerdwarsstraat bij de westzijde van het perceel sectie C no 5565 (H.Sikken) bijlangs den hoek van perceel sectie C no 5030 (M.Schirring) tot den Odoornerweg bij de zuidzijde van het perceel sectie C no 5230 (J.Schirring)."

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de omschrijving van de Meerstraat gewijzigd:

  • Meerstraat:
    "De omschrijving van de straat Meerstraat zal voortaan luiden: vanaf de straat "Weerdingerdwarsstraat" bij de westzijde van het kadastraal perceel sectie C no 5565 (H.Sikken) in noordelijke richting, onderbroken door de straat "Meerdwarsweg", aansluitende op de straat "Walstraat".

Meerstraat 11 Omhoog

van tot onderneming adres
- - Koning vloer- en woning textiel Meerstraat 11
omstreeks juli 1964
- - Dierenzaak -
- - Drukkerij -
- - Leger des Heils -
1983 - Kringloopwinkel
Stichting Kringloop
Meerstraat 11
- - Kringloopwinkel
eigenaar P.Klein
Meerstraat 11
- mei 2000 Boekenhof (tweede hands boeken)
Harm Hegen - Rienke Hof
Meerstraat 11

Gedeeltelijk door brand verwoest eind 1988.
Opstal is inmiddels afgebroken.

Bron: "Emmermeer" door G.Griemink, Uitgave: Uitgeverij Drenthe Beilen. ISBN 978-90-75115-63-5.


Meerstraat 19 Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.


Foto: G.Griemink

van tot eigenaar/bewoner adres
bouwjaar 1903 Familie Steenbergen -
1928 - B. van Wieren
tuinman
Meerstraat 19

Bron: "Emmermeer" door G.Griemink, Uitgave: Uitgeverij Drenthe Beilen. ISBN 978-90-75115-63-5.


Meerstraat 33 Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

van tot eigenaar/bewoner adres
- - A.Grooters
commies gemeentesecretarie
Meerstraat 33
 

Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.