dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot


Woning Harm Everts Omhoog


Foto: G.van der Veen


Foto: eigen collectie

Op het perceel waar in 1949 de R.K. Pauluskerk werd geopend stond voordien een eenvoudige woning van eigenaar Albert IJken.

Deze verhuurde de woning aan Harm Everts. Wie was Harm Everts?


R.K. Pauluskerk Omhoog


Foto: "Stichting van de R.K. Pauluskerk".


Foto: "Stichting van de R.K. Pauluskerk".


V.l.n.r. Pastoor Johannes Hutjes, onbekend, onbekend, Bernardus van Wieren, uitvoerder Lubbers uit Twente, en tuinarchitect Jacob Kamper uit Dedemsvaart.
De Volkswagen Kever heeft kenteken D16026 en stond sinds 15-11-1946 op naam van Gerardus Cornelis Johannes Hutjens, woonachtig aan de Burgemeester Tijmesstraat 40.
Foto: G.Warrink

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof

Foto Historisch Emmen Emmermeer
De boom markeert de plaats waar het oude huisje
had gestaan.
Foto: E.Hof

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof

Emmen was in het jaar 1850 een agrarisch dorp waar na de reformatie (einde 16e eeuw) geen katholieken meer woonden. Daar kwam halverwege de 19e eeuw verandering in. De ontginning van het Zuidoost Drentse veengebied trok veel mensen aan die katholiek waren. Zo ontstonden er katholieke kerken in o.a. Barger-Compascuum, Zwartemeer, Erica, Klazienaveen, Nieuw-Schoonebeek en Barger-Oosterveld.

De katholieken in Emmen gingen ter kerke in Barger-Oosterveld. Die situatie heeft lang voortgeduurd. Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in. Velen vonden toen dat het dorp Emmen zelf een katholieke kerk moest krijgen. Onder hen waren dr.Kessens en Prof.T.Brandsma. Mede door hun inzet werd de zaak aanhangig gemaakt bij de aartsbisschop in Utrecht.

Een belangrijke gebeurtenis voor de katholieke gemeenschap in Emmen was een vergadering in augustus 1942 in Hotel Homan. Het gevolg was dat er nog datzelfde jaar in Emmen een kleine kapel kwam in een pand op de hoek Dordsestraat / Wilhelminastraat. Hier werden missen gelezen en gaf kapelaan M.J.M.Zurlohe godsdienstonderricht.

Een jaar later, in 1943, was deze kapel al te klein. Eind 1943 gaf de aartsbisschop zijn toestemming om alvast te kijken naar een geschikt terrein voor een toekomstige kerk. In 1945, even na de capitulatie van Duitsland, werd een barak aan de Heidelaan, in de oorlog de "luizenbarak" genoemd, ingewijd als Maria Kapel. Ook kwam er toen een zogenaamde "bouwpastoor", pastoor Hutjens, die het hele proces ging regelen voor de bouw van een kerk.

De totstandkoming van een katholieke kerk in Emmen kwam nu in een stroomversnelling. In 1946 nam men optie op een stuk grond op de hoek Meerstraat / Weerdingerstraat. De eigenaar was Albert IJken, bewoner van het huis dat er op stond was H.Everts.

Op 9 oktober 1947 was de dag van de officiŽle stichting van een parochie onder de bescherming van den Apostel Paulus. De totstandkoming van een eigen kerk volgde nu snel.

De kerk werd ontworpen door architect Jan van Dongen jr. uit Apeldoorn. De architect had zich bij het ontwerpen van de kerk laten inspireren door oude basilica vormen en de Romaanse bouwstijl en dat is goed te zien. De architectuur doet een hogere ouderdom vermoeden.

De aanbesteding vond plaats op 8 juni 1948. De bouw werd gegund aan aannemer G.Ribberink uit Hengelo (O), die het had aangenomen voor f 109.000,- gulden. Op 26 september 1948 was de eerste steenlegging van de katholieke kerk aan de Meerstraat.

Zowel binnen als buiten werden de muren gemetseld in geel grijze handvorm steen, een Engels formaat, bouwtechnisch "vol en zat in de specie, de baarden met de troffel afgestreken". De kerkvloer bestond uit geel bruine grestegels.

De bouw duurde iets meer dan een half jaar. Op 26 mei 1949 werd de kerk ingewijd.

Op de voorgevel preek de voorlopige schildering van Jos ten Hoorn. Het hoofdaltaar was ontworpen en vervaardigd door Steph Uytterwaal, de smeedijzeren kandelaars door de Utrechtse kunstsmid De Groot, het doophekje (ontworpen door architect Van Dongen) door smid Kobessen uit Apeldoorn.

Een week voor de inwijding werd ook de bouw van de pastorie met verbindingsgang opgedragen aan aannemer Ribberink voor f 27.000,-. Uitvoerder van de projecten was de heer Lubbers. De lucht verwarmingsinstallatie werd aangelegd door de Gebr.Vincent uit Schiedam terwijl de elektrische installatie werd uitgevoerd door Harwig uit Emmen.

Het lag, aldus de architect, nog in de bedoeling om later aan de zuidzijde nog een vrijstaande klokkentoren te bouwen.

De R.K. Pauluskerk en pastorie zijn opgenomen op de Provinciale Monumentenlijst van Drenthe onder nummer PM2-245.

Bronnen:

  • "De stichting van de Pauluskerk", onder redactie van Ton Bakker, Leo van der Heide en Jan van der Meer.
  • Katholiek Bouwblad jaargang XVIII no 11, van 3 maart 1951, verzameling J.J. Brands.

 


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.