dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot


Mr.C.L.Kniphorststraat Omhoog


Omslag van het boek "Verveeningen"
door Mr. C.L.Kniphorst

Officiële straatnaam: Mr. C.L.Kniphorststraat
Ontleend aan: Claas Lamberts Kniphorst
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 31 oktober 1949
Naam ingetrokken: nee

Claas Lamberts Kniphorst (1821-1901) was vervener en burgemeester van Beilen, Gieten en Smilde. Hij legde in 1884 het notarisexamen af.

Kniphorst schreef in 1872 het boek "Geschiedkundig overzicht van verveningen in Drenthe". Was in 1874 nauw betrokken bij de verkoop van 756 hectare veen te Emmer-Compascuum. Werd in 1872 ook benoemd als secretaris / boekhouder van het veenschap "De Oostermoersche en Zuidenveldsche veenen, Eext tot Valthe".

Kniphorst huwde in 1847 te Assen met Anna Jacoba van Baalen (1821-1905) geboren te Rotterdam. Uit dit huwelijk kwam één zoon voort geboren te Beilen. Het echtpaar Kniphorst overleed beide te Assen.

Noot: De Kniphorststraat is dus niet genoemd naar de Emmer notaris Lambertus Kniphorst (1814-1855). Deze huwde in 1843 met Anna Theodora Geertruida van Baalen (1820-19xx) geboren te Rotterdam. De twee broers Kniphorst, beide notaris, huwden dus met de zusjes Van Baalen.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen
  • Duizend-en-één Drenten 1800-1900 door C.van Dijk, uitgebracht 2004, in eigen beheer bij de Klencke Pers Emmen.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.