dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Kleuterschool 't Emmertje: Omhoog

Kleuterschool 't Emmertje Emmermeer
Anno 2003
Foto: © J.Withaar.

Kleuterschool 't Emmertje Emmermeer
De kleuters van 1961-1962 met in het
midden "juf Piening".
Niet alle namen zijn bekend. Wie helpt?
Foto: J.de Vries

In 1951 nam de Openbare Lagere School 7 een nieuw gebouw in gebruik. De kleuters werden voorlopig nog in het oude noodgebouw ondergebracht.

De eerste leidster was mej. G.G.Brinks, die op het moment van haar aanstelling nog studeerde voor kleuterleidster. Er bestond nog geen wet die het kleuteronderwijs regelde, waardoor het bestuur met het nodige kunst en vliegwerk er iets van diende te maken. Financieel was het bijvoorbeeld een moeilijke tijd. De gemeente gaf slechts een subsidie van f 10,- per leerling per jaar, waarbij het schoonmaakwerk wel gratis was evenals de brandstof.

In 1953 lagen er opeens plannen om de houten noodschool te verplaatsen naar het woonwagenkamp. Hoewel dit naderhand niet doorging, moest het bestuur wel even onderdak zien te regelen voor de 70 kleuters. In dat jaar werden er al plannen ontwikkeld om een eigen gebouw te stichten, waarvoor de bouwaanvraag in 1954 werd ingediend. Op 17 juni 1954 werd het houten noodgebouw ontruimd en genoten de kinderen van de pas opgerichte School 9 er onderwijs. De kleuters van School 7 vonden toen onderdak in een lokaal van de Trekkersschool aan de Polenstraat, maar ook in een zaaltje van het voormalige café Dekker aan de Spoorstraat.

Vooruitlopend op de kleuteronderwijswet, die op 1 januari 1956 in werking zou treden, besloot de gemeente de aangevraagde bouwsubsidie te verlenen. Geschatte bouwkosten waren f 40.000,-. Door een gemeentelijke gift van f 10.000,- en een gemeentelijke lening van f 24.000,- diende de school zelf f 6.000,- bij te dragen. De bouwkosten zouden naderhand overigens f 45.302,50 gaan bedragen.

Nog datzelfde jaar 1956 werd de kleuterschool 't Emmertje geopend.

Het bestuur van de "neutraal bijzondere kleuterschool" bestond in die tijd uit de heren P.Dekker, B.Weites, H.Hoster, D.Borgers, J.G.Redder, mevrouw G.H.Ponte-Jansen en mevrouw H.Evers. Al in 1957 was er te weinig ruimte en weken de allerjongsten uit naar één der leegstaande lokalen van de oude houten noodschool en en later ook nog naar een barak op het terrein van de lagere school. Op 1 januari 1962 is de kleuterschool door de gemeente overgenomen, en werd toen een openbare kleuterschool. Op 17 augustus 1965 kreeg de kleuterschool de beschikking over een derde lokaal.

Leerkrachten van kleuterschool 't Emmertje
A.M.Weggemans-
Van Zuylen
1952-1956 A.J.A.A.de Jongh 1960-1967
A.Verhoef 1954-1956 W.Piening 1961-1962
L.J.Grootes 1956-1959 B.A.Steenmeyer 1961-1967
T.P.Bosma 1957-1958 F.Boer 1962-1963
H.Meinen-Fransen 1956 D.J.Tonnis-Hooghiemstra 1963+1965
G.J.Moes 1958-1960 S.J.Zuiderveld 1963-1965
G.H.Oltrop 1959 K.J.Vogelzang 1964-1965
J.Schnieders 1959 J.L.Wenning 1967-1987
IJ.Wierda 1959-1961 K.J.Medema-Vogelzang 1967-1970
M.Spiegel-Van Roo 1956-1962 G.J.Steenbergen-Zwols 1970-1974
J.Westerbroek 1960-1961 G.G.Lamberts 1974-1981
J.Duursma-Bisschop 1961 D.Emmens-Van Rein 1982-1983
S.Hemerik-De Jong 1960-1961 M.Hartman 1986-1987

 


Bronvermelding: Omhoog

  • -
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.