dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Mr.J.Panstraat: Omhoog


Mr.J.Panstraat Omhoog


Woningbouw aan de Panstraat, gezien vanaf de Nijkampenweg.
Foto: gemeente archief Emmen

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen


De Mr.J.Panstraat tijdens extreem glad weer.
Foto: EC 5 december 1962
Staat ook in EC 3 januari 1964
In het witte huisje op de achtergrond woonde
de familie Schrap.

OfficiŽle straatnaam: Mr. J.Panstraat
Ontleend aan: Jan Pan
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 29 juli 1948
Naam ingetrokken: nee

Jan Pan (1785-1871) was doctor in rechten en Nederlands. Hij publiceerde veel in de Drentsche Volksalmanak. Hij was kenner van het Drentse dialect en spreekwoorden en had veel kennis van het Drentse leven.

Werken:

  • "Levensberigt van Mr.B.van Laar." In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1853.
  • "Opmerkingen en aanteekeningen van den hoogleeraar J. H. van der Palm over de Nederlandsche taal." In: De Taalgids. Jaargang 1 (1859).
  • "Sprokkels, verzameld door mr.J.Pan." In: De Taalgids. Jaargang 1 (1859).
  • "Aanwijzing der oude en nieuwere dichters door Mr.W.Bilderdijk en Vrouwe K.W.Bilderdijk overgebragt of nagevolgd, met aanteekeningen." In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 15 (1859).

Bronvermelding: Omhoog

  • "De gezinsbode" van 18 april 1984.
  • "Drentse biografieŽn" delen 1, 2, 3, 4 en 5 onder redactie van Jan Bos en Willem Foorthuis.
  • Gemeente Emmen.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.