dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Café Beugels Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmermeer
kaart +/- 1860

Café Beugels Odoornerweg Emmen
V.l.n.r. Willem Beugels, Geertien Beugels-Kaspers
(gehuwd met de uitbater van het café Jan Beugels),
Mien Beugels (zuster van Willem Beugels)
Foto: G.van der Veen.

Café Beugels Odoornerweg Emmen
Foto: G.van der Veen.

Aan de Odoornerweg, omstreeks 1932 huisnummer 19, net na het plaatsnaambord Emmen, stond/staat een boerderij met de naam Pandijk.

De naam is ontleend aan de zogenaamde "Pandijksbrug" die in deze omgeving lag.

De landerijen die rond de Pandijksbrug lagen werden "Edderingerlanden" of "De Adderings" genoemd.

Later verdween de brug en werd onder de weg een houten duiker aangebracht.

 

De boerderij op de foto links is een nog bestaande boerderij met de naam Pandijk. Hij stond op de grens van de gemeente Emmen-Borger/Odoorn.

Omstreeks 1932 was hier het café van de familie J. Beugels gevestigd. Op de foto links staat boven de toegangsdeur eveneens het woord "ijssalon".

De Odoornerweg lag daar in een laagte en voerde over een smalle sloot die op oude kaarten is aangegeven als de "Middelsloot". De Middelsloot vormt hier de grens tussen de gemeenten Emmen en Borger/Odoorn.

Voordat het Oranjekanaal gegraven werd vormde de Middelsloot één geheel met "Het Diep". Het Diep was weer onderdeel van de Sleenerstroom. Dit slootje is in feite nog steeds de bovenloop van de Sleenerstroom en gaat met een onderleider of grondduiker onder het Oranjekanaal door.

Op de Topografische Kaart wordt dit aangegeven met "Gd". Het waterpeil van het Oranjekanaal ligt aanmerkelijk hoger dan dat van de Middelsloot. Er is bij die waterkruising zelfs een inlaatmogelijkheid vanuit het Oranjekanaal, om in te droge tijden de Sleenerstroom van water te voorzien.

Bronnen:

  • G. van der Veen
  • Aanvulling C.Reinders

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.