dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Odoornerweg 4: Omhoog


Winkeltje Romkes-Visser Omhoog

Foto gevraagd
Wie helpt?

Nog voordat de woonwijk Emmermeer werd gebouwd waren er enkele kleine winkeltjes zoals het winkeltje van Alida Visser aan de Odoornerweg. Het winkeltje bestond al ver voor de Tweede Wereldoorlog.

Alida Visser (*1874 Leeuwarden) was weduwe van Sijtse Romkes (*1876 Baradeel), die in 1920 overleed door een ziekte. Uit dit huwelijk kwamen twee dochters voort. Later huwde Alida met de jongere Klaas Hendriks (*1896). Klaas was werkzaam bij het voormalige tuinbouwbedrijf van haar man.

Romkes dreef in de twintiger jaren, op de plaats waar later garage Misker kwam te staan, een kwekerij met veel glastuinbouw. De kwekerij en tuinderij vormden na zijn overlijden een troosteloze aanblik door het vele gebroken glas.

Alida begon er een winkeltje in grutterswaren en snoep. Ze werd door haar beste klantenkring, veelal bewoners van het nabijgelegen woonwagenkamp De Ark, altijd juffrouw (H)Eerlijkheid genoemd. Ze was van Friese afkomst en sprak geen Drents maar keurig Nederlands.


Garage Van der Velde Omhoog

Foto gevraagd
Wie helpt?

Op de plaats waar het glastuinbouwbedrijf van de in 1920 overleden Sijtse Romkes had gestaan, vestigde Albertus van der Velde (1910-1938) uit Hoogezand in 1935 een garagebedrijf. Tussen de voormalige woning, waar de weduwe Romkes een winkeltje begon, en het garagebedrijf bevond zich een boomgaard.

Garage Bisschop Omhoog


Foto: B.Jonker-Snel.


Uitvergroting van foto boven.


AGAM, Mercedes Benz
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Odoornerweg 4

Het overlijden van de veel te jonge Van der Velde gaf aan Jan Hendrik Bisschop (*1912) de mogelijkheid om er in 1947 een rijwiel- annex automobielbedrijf voort te zetten waarmee hij in Emmer-Erfscheidenveen was begonnen. Waarschijnlijk uit gevoel van onvrede met de situatie waarin de mensen in de veenstreken toen vertoefden vertrok hij naar Emmen.

Garage Bisschop voerde diverse dealerschappen zoals Goliath, Hansa, Simca, Peugeot en Daf.

In 1954 werd Bisschop dealer voor heel Drenthe van Mercedes-Benz auto's. Het bedrijf werd omstreeks 1968 verkocht aan Mercedes-Benz importeur AGAM, die enige jaren later een nieuw bedrijfspand opende aan de Albatrosstraat.

Noot: De naam Bisschop wordt zowel met "s" als met "ss" geschreven. Omdat de naamborden aan de gevel Bisschop vermeldden is dat in dit artikel aangehouden.

In 1972 verkocht AGAM het garagepand aan Jan Misker.


Garage Misker Omhoog

Foto Historisch Emmen Nieuw Amsterdam
Het begin in Nieuw-Amsterdam, foto begin jaren ’20.
Het huis en de werkplaats van Gerrit Misker aan de Margienewijk.
Foto: G.v.d. Veen

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Mercedes garage Agam
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Een witte gevel.
Foto: P.Meilink.

Het ontstaan van het garagebedrijf is terug te voeren tot het jaar 1888 toen Gerrit Misker ter wereld kwam. Gerrit was een zeer handige en technische jongen die al op jonge leeftijd oude Fordmotoren monteerde in schepen van turfschippers. In 1913 huwde hij met Annechien Hilberts. Hij werd machinist op een drijvend turfstrooiselfabriekje in de Margienewijk te Nieuw-Amsterdam.

Omstreeks 1918 begon Gerrit Misker zijn eigen "fietsenmakerij" in een schuur aan de Vaart NZ te Nieuw-Amsterdam. Hij repareerde niet alleen fietsen, maar kon eigenlijk alles maken en/of repareren en in Nieuw Amsterdam ontstond het gezegde: "Als Misker het niet maken kan, breng het dan maar naar de vuilnisman".

Na een aantal jaren werd de schuur te klein en huurde Gerrit een huis met een grote schuur op de hoek van de Margienewijk in Nieuw-Amsterdam. Uit het huwelijk van Gerrit en Annechien kwamen o.a. twee zonen voort met de namen Aart en Jan. Ze bleken, evenals hun vader, jongens met veel technisch inzicht te zijn en kwamen al op jonge leeftijd in het bedrijf van hun vader te werken. Ze repareerden niet alleen fietsen. In de loop der jaren kwamen er motoren en auto’s bij en werden de Miskers onder andere dealer van Eysink motoren.

In de Tweede Wereldoorlog bouwden Jan en Aart gasgeneratoren achter op auto's als alternatieve brandstof. De gasgeneratoren werden gestookt met turf en cokes.

Na de oorlog breidde het bedrijf van Gerrit Misker zich uit. De mensen kregen meer geld ter beschikking en kon het gebeuren dat Misker steeds meer auto’s verkocht en repareerde. De technische kennis van de Miskers kwam goed van pas! Het bedrijf van Gerrit Misker werd geroemd door haar vakmanschap en service.

In 1952 overleed Gerrit Misker. Aart en Jan zetten het bedrijf voort. Aart Misker was "de stille werker met technische vaardigheid", Jan de "handelsman". De broers vulden elkaar uitstekend aan. In 1953 kregen ze het dealerschap van Morris. Het geven van goede service bleef belangrijk voor het bedrijf.

Aart trok zich, wegens gezondheidsredenen, terug uit het bedrijf en Jan ging alleen verder.

In 1972 kocht hij het pand van Mercedes importeur Agam aan de Odoornerweg in Emmen. Het bedrijf in Nieuw-Amsterdam en het bedrijf in Emmen vormden één onderneming.

In 1983 werd Misker dealer van Mazda.

Het bedrijf in Emmen werd vervolgens geleid door Gerrit Misker, de zoon van Jan. Ook werd hij officieel Ford dealer. De garage in Nieuw-Amsterdam werd toen geleid door Bert Misker en is onder andere gespecialiseerd in restauratie van oldtimers.

Gerrit Misker zette de zaak aan de Odoornerweg voort tot 2005 om dat jaar een nieuw garagepand aan de Kaptein Nemostraat te betrekken.

In de leeg gekomen garage aan de Odoonerweg nam de winkelketen Aldi tijdelijk haar intrek, vanwege de verbouw van het winkelcentrum Emmermeer.


Bronvermelding: Omhoog

  • "De Miskers, een biografisch familieverhaal" door P.J.Prins.
  • Aanvulling door A.Beukers.
  • B.Bischop.
  • B.Jonker Snel.
  • Correctie: 26-08-2019 B.Giezen
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.