dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Sparrenlaan

Sparrenlaan in aanleg Emmen
Werkzaamheden aan de Sparrenlaan.
Foto © OLV Amersfoort.

Berkenlaantje Emmer Dennen Emmen
Dennenlaantje.
Foto: R. Boelens.

Berkenlaantje Emmer Dennen Emmen
Dennenlaantje.
Foto: R. Boelens.

Berkenlaantje Emmer Dennen Emmen
Dennenlaantje.
Foto: E. Hof.

OfficiŽle straatnaam: Sparrenlaan
Ontleend aan: vermoedelijk de boomsoort spar. Vanwege de ligging van de straat/zandpad tegen de bosrand van de Emmerdennen is het mogelijk dat hier destijds sparren zijn aangeplant, i.p.v. dennen. Dit zal echter nader onderzocht moeten worden.
Ligging: Emmen
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Sparrenlaan nog niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Sparrenlaan:
    "De weg vanaf de noordelijke grens van het kadastraal perceel sectie C no 6365 (A.H.Steenbergen, aangekocht door de familie Hofkamp te 's-Gravenhage). aansluitende op de straat Dennenlaan, tegenover de straat Parklaan."

De Sparrenlaan kruist tegenwoordig de Wolfsbergenweg. De Sparrenlaan oostelijk van de Wolfsbergenweg gaat na een paar honderd meter over in een zandpad. Dit zandpad, dat doorloopt tot aan de Parochieweg, staat op boskaarten/foto's ook aangegeven als Dennenlaantje. Google Maps geeft aan dat dit tegenwoordig ook Sparrenlaan heet.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!