dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Valtherbos: Omhoog


Valtherbos Omhoog

Officiële naam: Valtherbos
Ontleend aan: de plaats Valthe
Ligging: Ten noorden van de wijk Emmermeer
Vastgesteld B&W op: onbekend
Naam ingetrokken: nee

In 1920 werd begonnen met de aanleg van de Bargerdennen (Noodbargerveld, 272 hectare) en in 1923 als werkverschaffing met het Valtherbos Weerdingerveld, 450 hectare).

De grond voor de aanleg van het Valtherbos moest diep worden omgeploegd. Daarvoor gebruikte men ossen, die sterker zouden zijn dan paarden. Als nachtverblijf en schuilplaats voor de ossen diende in de jaren '20-'30 een ossenkeet. De keet bestond uit een kuil in de grond die was bedekt met boomstammen en takken. Ook het Valtherbos kende zo'n ossenkeet. Aan het fietspad van Emmermeer naar Valthe is ter hoogte van de drie hunebedden nog een deels dichtgegroeide kuil te zien waar de ossenkeet heeft gestaan. Wie weet meer? Wie heeft een foto?

Het gebied waarop het Valtherbos werd aangelegd staat op de kadastrale kaart uit 1880 aangegeven als "Adderings". Ten noorden en ten oosten van het huidige waterpompstation, voorheen de boomgaarden van Engelsman, lag een gebied met een beekdalachtige structuur. Het was in feite de uiterste bovenloop van de Middelsloot / Slenerstroom. Dit gebied werd destijds door de Emmer bevolking "de Eddering" genoemd. De topografische kaart van 1912 geeft het gedeelte in de gemeente Emmen de naam Addering en het stukje in de gemeente Odoorn de naam Edderinger Landen. De Edderinger landen liepen zelfs nog door ten westen van de Pandijksbrug. Op deze kaart staat ook al de toekomstige wegenstructuur getekend van de paden door het Valtherbos en over de veldgronden ten westen van de weg Emmen-Klijndijk.

De naam Addering / Eddering is echter veel ouder. Op de militaire Huguenin kaart uit 1829 staat exact hetzelfde gebiedje aangegeven als Edderingen. Dit betekent dat de Edderingen al bij boeren uit Emmen in gebruik waren, 100 jaar voordat het tussenliggende gebied zou worden ontgonnen. Op de kaart van Huguenin staat de Pandijk overigens op een andere plaats getekend.

Het resultaat van al deze bosaanleg was, dat er rond 1969 al 956 hectare bos rond Emmen lag. Tezamen met Odoorn, Gees, Slenerzand, Schoonloo, Orvelte en Sellingen vormde zich toen de houtvesterij Emmen, 7000 hectare groot en bebouwd met 6000 hectare bos.

 

Overlevering: De gemeentegrens tussen Emmen en Valthe ligt ongeveer halverwege het bos, daar waar het fietspad het zandpad oversteekt. Er wordt gefluisterd dat dit een fout is geweest. Het fietspad moest aan de linkerkant van het zandpad worden aangelegd. Dat geschiedde vanuit Emmen én vanuit Valthe. Bij de gemeentegrens kwam men erachter dat één van beide het fietspad toch aan de andere kant had moeten aanleggen.......


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.