dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Valtherzandweg


Het Valtherzand staat al op de
kadastrale kaart van 1880, sectie C blad 08.

Valtherzandweg Emmermeer Emmen
Arbeiderswoningen aan de Valtherzandweg. Op de achtergrond zijn nog net de woningen tussen de Valtherzandweg en de Valtherlaan te zien.
Foto: G. van der Veen.

Valtherzandweg Emmermeer Emmen
Foto: Archief Gemeente Emmen.

Valtherzandweg Emmermeer Emmen
Foto: R. Boelens.

OfficiŽle straatnaam: Valtherzandweg
Ontleend aan: een gebied met de naam Valtherzand
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee
Bron: Arcchief Gemeente Emmen.

De Valtherzandweg bestond al ver voor aanleg van de wijk. Op de kadastrale kaart van 1880 komt al een zandpad voor. Deze is op de foto bovenaan te zien. Zuidelijk van het zandpad lag een gebied met de naam "Het Valther Zand" kadastraal bekend als sectie C3056.

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen.

De Valtherzandweg werd in de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 vastgelegd:

  • Valtherzandweg:
    "de weg vanaf de straat "Odoornerweg" deel uitmakende van het kadastraal perceel sectie C no 6292 loopende in vrijwel oostelijke richting tot de straat "Weerdingerweg"."

Tussen de Valtherlaan en de Valtherzandweg, was een buurt gecreŽerd die indertijd opzien baarde met name omdat de woningen in het Valtherbos werden gebouwd. Dat was in die tijd erg bijzonder. Ook van de natuurlijke verhogingen in het gebied werd dankbaar gebruik gemaakt. Het was stedenbouwkundige N.de Boer die deze omgeving ontwierp, later opgevolgd door Andrť de Jong. Architect van de woningen was de heer Thomas (Tom) Strikwerda. De omgeving Valtherlaan kreeg een enigszins 'Fins' karakter.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!