dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Vastenow

Vastenow Nieuw-Dordrecht
Vastenow gezien vanaf Klazienaveen.
In de woning links woonden Roelof Bults (1854-1919) en zijn vrouw Doortien Gaalman (1865-1951) met hun tien kinderen.
Foto: R. Boelens.

Vastenow Nieuw-Dordrecht
Foto: R. Boelens.

Boven en onder:
Vastenow gezien vanaf de huidige rotonde
Herenstreek - Oranjedorpstraat.
Rechts is het café van Wijnholds.

Vastenow Nieuw-Dordrecht
Foto: R. Boelens.

Officiële straatnaam: Vastenow
Ontleend aan: zie onder
Ligging: Nieuw-Dordrecht
Vastgesteld B&W op: onbekend
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

Over oorsprong en de betekenis van de straatnaam Vastenow zijn verschillende lezingen:

  • Mr. C.L. Kniphorst schreef in 1872 in zijn boek "Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe" over Vastenou.

Vastenow-kniphorst

  • H.T. Buiskool schreef in 1954 in zijn boek "Z.O. Drenthe op weg naar een nieuwe toekomst" over Vastenow met de uitleg dat dit eigenlijk Vastenhouw zou moeten zijn in verband met de vastheid van het veen dat grote moeilijkheden opleverde voor de boekweitteelt.
  • J.J. Brands geeft in zijn boek: "Waar eens boekweit bloeide" als uitleg: "In de jaren 1813-1814 werd getracht Coevorden te bevrijden van de Franse overheersing. Russische kozakken kwamen te hulp en werden onder anderen gelegerd in Dalen en Dalerveen. Eén en misschien wel enkelen zullen niet met hun kornuiten verder zijn getrokken en in het vrije Drenthe zijn blijven hangen. Het is denkbaar dat er één met een Dalerveense schone verdere contacten heeft aangeknoopt. Een moeilijke tijd gingen deze twee tegemoet, hij als deserteur en zij als verstotene uit de dorpsgemeenschap, omdat haar liefde voor een kozak groter was dan voor één van de jongemannen uit haar eigen omgeving. Een grote barrière was de taal. De kozak sprak Russisch en het meisje dialect. Een plek waar ze vrij en rustig konden zijn, werd gevonden in de ten noorden van Dalerveen liggende venen; een uitloper van de Hondsrug vormde juist hier een zandrug in het veen. Dit zou voor hun een halteplaats, of beter gezegd, een rustplaats geven. Hier vestigden zij zich. En de kozak noemde deze plek in het Russisch 'asstanowka'. In de jaren die volgden, verbasterde de naam 'asstanowka. Drentsche invloeden deden zich gelden, het woord werd korter, de uitgang 'ka' viel weg en een 'V' kwam ervoor. En zo is het gebleven, Vastenow, een plek die aan mensen het gevoel heeft gegeven een plek te hebben gevonden waar ze zich thuis konden voelen, temidden van de grote venen die zijn verdwenen."

De huidige straat Vastenow werd aangelegd op een zandrug die voor de markegenoten van Noord- en Zuidbarge economisch totaal onbelangrijk was.

Bij acte van 27 augustus 1856, gepasseerd bij notaris Oosting, werd deze zandrug in stukken verdeeld. Het waren veelal knechten van de Barger boeren die hier gingen wonen en er aardappelen, rogge en zwarte haver verbouwden, maar ook werden enkele weidegronden in gebruik genomen.

Het gebied dat Vastenow heette werd ook wel Boerendord genoemd en grensde haaks aan het Herendord.

Dat Vastenow een kaarsrechte straat werd, komt voort uit de verdeling in stukken toen der tijd. Dat sommige huizen ver van de straat staan is gelegen in het feit dat de Vastenow voor de verdeling veel meer door de omgeving kronkelde.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!