dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Veldlaan

Oude foto's van de Veldlaan gevraagd.

Officiële straatnaam: Veldlaan
Ontleend aan: Het toponiem veld: open land. Dit kan zijn: een akker, een afgeperkt terrein, een stuk grond met gewas. Een veld was de gemeenschappelijke heidevelden van een marke (Bon: website Wikipedia).
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 november 1963
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D. Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A. de Boer, de heer J. Gewald en ir. B. van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten. Eén daarvan is de Veldlaan.

De commissie heeft de wegen doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Oorspronkelijk (bij besluit van B&W d.d. 17 december 1962) was de benaming "Scheurkampen". Scheurkampen waren stukken goede woeste grond die al snel ontgonnen werden. Het heideveld werd hierbij als het ware open gescheurd. Scheuren is een term, die in de Tweede Wereldoorlog actueel werd, toen vele boeren een scheurplicht kregen opgelegd om hun grasland in bouwland te veranderen. De scheurkampen zouden in de huidige tijd tussen de Statenweg en de Wendeling liggen vanaf De Voorhof tot aan de Veldlaan.

Omdat de hoofdwegen in Angelslo op "-laan" eindigen is de naam gewijzigd in "Veldlaan". Eertijds grensde het "veld" aan het "holt" (zie Holtlaan).

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!