dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Verlengde Vaart: Omhoog

Verlengde Vaart Erica
De trekschuit met op de achtergrond de in
1899 gebouwde Nederlands Hervormde kerk.
Links van de kerk zou later woningbouw (het
Geitenveld) ontstaan. Tweede van rechts op
de foto is caféhouder J.Beuker.
Foto omstreeks 1900.
Foto: R.Boelens.

Officiële straatnaam: Verlengde Vaart
Ontleend aan: plaatsbepaling
Ligging: Erica
Vastgesteld B&W op: onbekend
Naam ingetrokken: nee

Aan het kanaal Verlengde Vaart lopen twee straten parallel:

  • Verlengde Vaart NZ (noordzijde).
  • Verlengde Vaart ZZ (zuidzijde).

De Verlengde Vaart is het verlengde gedeelte van de straat Vaart in Nieuw-Amsterdam. Met de Vaart wordt de Verlengde Hoogeveense Vaart bedoeld.

Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen

 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl