dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Vissershoek

Oude foto's van de Vissershoek gevraagd.

Officiële straatnaam: Vissershoek
Ontleend aan: Aan de westzijde van het dorpje Angelsloo reikte het Bargermeer, dat omstreeks 1860 door het graven van het Oranjekanaal droog viel. in dit meer werd veel gevist. De naam Vissershoek bewaard hieraan de herinnering.

De verbindingsstraat tussen Statenweg en het industrieterrein Bargermeer heeft geen bewoning gekend en werd later afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een deel van de straat heet tegenwoordig Oude Meerdijk.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 17 december 1962
Naam ingetrokken: 28 november 1991
Bron: Archief Gemeente Emmen.

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D. Wumkes, gemeentesecretaris A.N. Nap, stedenbouwkundige ir. N.A. de Boer, de heer J. Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!