dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Vredenveld

Oude foto's van Vredenveld gevraagd.

Officiële straatnaam: Vredenveld
Ontleend aan: Vredenveld was een landhuis bij Assen dat pas in de jaren '60 van de vorige eeuw werd afgebroken. Het huis werd in de tweede helft van de 17e eeuw gebouwd door Zeino Joachim van Welvelde tot De Klencke, ontvanger generaal van Drenthe. Een eeuw later werd het huis gekocht door de officier Herman Roelof Wolf van der Feltz. Hij kreeg toestemming om het recht van havezate van een van zijn andere bezittingen te verleggen naar Vredenveld, waardoor het huis de status van havezate kreeg. Het was slechts voor korte tijd want het recht werd weer doorverkocht. In 1814 werd het landgoed gekocht door mr. Petrus Hofstede, gouverneur van Drenthe en werd daardoor de residentie van de hoogste gezagsdrager in de provincie. De glorietijd van het huis duurde echter maar kort. In 1832 werd het huis gekocht door mr. Picardt, die het “voor afbraak” liet verkopen. Door het overlijden van nieuwe koper werd het huis voor afbraak behoed. Tot midden jaren '60 van de vorige eeuw werd het landgoed af en toe bewoond en werden er vele plannen gemaakt om het te behouden. Deze werden echter nooit uitgevoerd. De vervallen gebouwen werden gesloopt, het landgoed werd een wandelpark.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1961
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D. Wumkes, gemeentesecretaris A.N. Nap, stedenbouwkundige ir. N.A. de Boer, de heer J. Gewald en ir. B.v an Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!