dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot


Walstraat Omhoog


kadastrale kaart van 1880 sectie C blad 8.


Kadastrale kaart van 1916.

Officiële straatnaam: Walstraat
Ontleend aan: de oever van het Emmermeer
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

De Walstraat is één van de oudste wegen in Emmermeer. Op de kadastrale kaarten van 1832 en 1880 staat al een pad aangegeven met hetzelfde beloop als de huidige Walstraat.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd: In deze besluiten werd de Walstraat echter niet genoemd.

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de omschrijving van de Walstraat wel genoemd:

  • Walstraat:
    "De weg vanaf de straat "Noordeind" loopende over het kadastraal perceel sectie C no 5784 (gemeente Emmen), ten zuiden van de behuizinge van Joh.Horring (kadastraal bekend sectie C no 5230) in vrijwel oostelijke richting tot de straat "Weerdingerweg" ten zuiden van het kadastraal bekende perceel sectie C no 6388 (wed.J.H.Struik)

Waar de Walstraat werd aangelegd lag volgens de overlevering het "Rosingdijkje". Dit dijkje zou genoemd zijn naar de familie Rosing(e). Deze familie zou in de Franse Tijd het alleenrecht hebben gehad voor de verbouw van tabak.

Met de Franse Tijd wordt de tijd van 1795 tot 1813 bedoeld.

Nabij de Walstraat, op het kadastrale perceel sectie C1108, woonde in deze periode Gerrit Rosinge en zijn vrouw Wemel Strating Smiths. Gerrit was boer en slachter van beroep. Ook hun zoon Hindrik Rosinge (1780-1868), die gehuwd was met Lammechien Joling, heeft hier nog tijdens de Franse Tijd gewoond. Hindrik was landbouwer van beroep. Of beide tabak hebben verbouwd in nog niet in de archieven gevonden. Wie helpt?

Flinthorst - Walstraat Emmen
Foto omstreeks 1949.
Foto: R.Boelens.

Zicht vanaf de Flinthorst op de achterkant van de woningen aan de zuidzijde van de Walstraat. Links op de foto is de boerderij van Horring die aan de noordzijde stond.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Het archief van de gemeente Emmen geeft aan dat deze foto van de Walstraat is. Mogelijk zijn hier de landerijen naast de boerderij van Horring aan de noordzijde van de Walstraat te zien.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

De noordzijde van de Walstraat, tussen Noordeind en Meerstraat, is nog onbebouwd. Achteraan enige huizen aan de Meerstraat. Omstreeks 1954-1955 werd op het onbebouwde perceel links het Ichthus gebouwd.

De Walstraat tussen Noordeind en Meerstraat was verhard met een soort zwarte basaltsteentjes. Het was moeilijk om daar een wagen over heen te trekken. Zelfs fietsbanden werden erop stuk gereden.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
NAM woningen aan de zuidzijde van de Walstraat gezien vanaf de Meerstraat.
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
NAM woningen aan de zuidzijde van de Walstraat gezien vanaf de Nijkampenweg.
Foto: archief gemeente Emmen.

De Walstraat omstreeks 1947. Een bomenwal scheidt de Walstraat in twee rijwegen.

De NAM woningen, gedekt met rieten daken, zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd.

Het waren drie blokken woningen type drie onder één kap.

Omstreeks 1955 kwamen er woningen met een pannen dak te staan.

Aan de Polendwarsweg (verbindingsstraat Walstraat - Polenstraat) stond een garage waarin de NAM bus gestald stond. Deze bus reed 3x per dag naar Schoonebeek om het NAM personeel te vervoeren.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Zicht op noordzijde van de Walstraat
vanaf de Meerstraat.
Foto: archief gemeente Emmen.


Foto: R.Boelens.


Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Zicht op noordzijde van de Walstraat
vanaf de Nijkampenweg.
Vooraan huisnummer 53
Foto: archief gemeente Emmen.


Walstraat 53 in aanbouw.
Omstreeks 1962 bewoond door S.P.Glas.
Foto: R.Boelens.


Walstraat 53 in aanbouw.
Foto: R.Boelens.

Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.