dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Warmeerweg: Omhoog


Warmeerweg Omhoog


Kaart omstreeks 1874.
Van de vier vrijwel verticaal lopende
wegen is de Warmeerweg de meest
rechtse weg.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Foto: R.Boelens.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Foto: R.Boelens.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Omstreeks 1935
Foto: G.van der Veen.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Omstreeks 1949.
Foto: G.van der Veen.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Uitvergroting van foto boven.
Stratenmakers zijn bezig met het
verharden van de weg.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Warmeerweg omstreeks 1960.
Foto: G.v.d.Veen.

Warmeerweg Emmermeer Emmen
Het noordelijkste deel van de Warmeerweg. Op de achtergrond is een flat aan de Valtherlaan te zien.
Achter deze flat begon het Valtherbos.
Foto: E.Hof

Officiële straatnaam: Warmeerweg
Ontleend aan: het Emmermeer
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 22 oktober 1931
Naam ingetrokken: nee

Een zandweg met dezelfde loop als de huidige Warmeerweg bestond al voordat de wijk Emmermeer werd gebouwd. De Warmeerweg was daarmee één van de eerste wegen in Emmermeer. "Warmeer" betekent "ondiep" meer.

 

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd: In deze besluiten werd de Warmeerweg echter niet genoemd.

In de openbare raadsvergadering van 22 oktober 1931 werd de omschrijving van de Warmeerweg vastgesteld:

  • Warmeerweg:
    "Den zandweg vanaf den "Weerdingerweg" (westkant) tussen de percelen kadastraal bekend sectie C no 5159 en 6422 in vrijwel noordelijke richting loopende tot aan den z.g. brandweg, kadastrale percelen sectie C no 6292 en 3165."

Voordat het gasleidingnet was aangelegd waren de woningen aan de Warmeerweg aangesloten op een propaan gastank. Deze stond achter de woning van kolenboer Velthuis, beter bekend als het terrein waar de OBI bloedmeelfabriek aan de Weerdingerstraat stond.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.