dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1612


Emmen Bezaaide Landen OSA 621
Drents Archief OSA 621 blad 1 van 2.
Klik voor vergroting.

Emmen Bezaaide Landen OSA 621
Drents Archief OSA 621 blad 2 van 2.
Klik voor vergroting.

In Drenthe bestond voor een groot deel van de bevolking uit boeren. Niet vreemd dat vee en bezaaid land grondslagen waren voor belastingheffingen. In 1600 werd een impost op bezaaide landen ingesteld. In 1602 kwam er een omslag over de bezaaide landen. Bron: Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. P.Brood, Boom Meppel. ISBN 90-535-200-5-8, p.55.

In de afschriften der registers van de Originele Staten Archieven (OSA 621) komen de namen voor van de ingezetenen van Emmen voor het aangeven van de belasting op bezaaide landen in 1612.

volgnr. naam vermelding
blad 1-1 Henr. Hoving 18,5 mud
blad 1-2 Jan Hovinge 16 mud 3 schat
blad 1-3 Herman Smit 11 mud 1 schat
blad 1-4 Jan Gerreits 21 mud
blad 1-5 Ernst 2 mud
blad 1-6 Pontbier 2 mud 1 schat
blad 1-7 Tonys Campinge 7 mud
blad 1-8 Kleynhaus 20 mud
blad 1-9 Theus 9 mud
blad 1-10 Jacob Rosinge 2 mud
blad 1-11 Roleff Rosinge 16 mud 1 schat
blad 1-12 Herman Rosinge 22 mud
blad 1-13 Gyppinge 21 mud 5 schat
blad 1-14 W.Doevinge (sgh: W.Doeringh) 18 mud
blad 1-15 W.Greven 13 mud
blad 1-16 W.Scheper 10 mud
blad 1-17 Jan Lullers 15 mud
blad 1-18 Jan Peeck 3,5 mud
blad 1-19 Jan van Selbach 10 mud
blad 1-20 Herman Geert Maech 23 mud 1 schat
blad 1-21 Boecke (sgh: Roerke) Wal 10 mud
blad 1-22 W.Rychters 10 mud
blad 1-23 Junge (sgh: Jurrien) Menger 0 mud
blad 2-24 Warner Evers 37 mud
blad 2-25 Herman Andrees 4 mud
blad 2-26 Stoffer 1 mud
blad 2-27 Berent Kremer 1 mud
blad 2-28 De prediger (sgh: Bern. Stroothuis) 5 mud
blad 2-29 Henr.van Selbach 1,5 mud
blad 2-30 R.Rademaker 1 mud
blad 2-31 Jan Wever 5 mud
blad 2-32 Herm Smit 1 mud
blad 2-33 Theus 9 mud
blad 2-34 Claess Schroer 8 mud
blad 2-35 Arent Weeckinge 3 mud
blad 2-36 de muller 2,5 mud
blad 2-37 Lubbert 5 schat
blad 2-38 Roeleff Schomaker 1 mud


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen