dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1691


Emmen, Haardstedenregister 1691
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1691
Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1691
Drents Archief, OSA 868, blad 3 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1691
Drents Archief, OSA 868, blad 4 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1691
Drents Archief, OSA 868, blad 5 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1691
Drents Archief, OSA 868, blad 6 van 6.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. Naam vermelding betaald
blad 1-1 Geert Hovinge twee peerden 02-00-00
blad 1-2 Mense Hovinge een keuter maekt nu en dan wel een paer schonen ende verclaart hij Hovinge geen leer berijdt of kuipe daar op houdt 02-00-00
blad 1-3 Hindrik Nijveen keuter en schomaker 02-00-00
blad 1-4 Remmelt Kremers heeft vier peerden en daar bij een brouwer en weert 04-00-00
blad 1-5 Harmen Smits twee peerden en een wever 02-00-00
blad 2-6 Jan Gerrits een voll erve 04-00-00
blad 2-7 Harmen Ottens drie peerden en een smitt 03-00-00
blad 2-8 Klaas Smeenge een keuter en heeft tegenwoordich twee peerden 02-00-00
blad 2-9 Jacob Teeuws een keuter en een rademaker sijnde een heel geringe man 02-00-00
blad 2-10 Susanne Swengel pauper moet een arme vrouwe wort mede uit de armpenningen onderhouden 00-00-00
blad 2-11 Geert Leussinge een halff erve en heeft tegenswoordig vier peerden 04-00-00
blad 2-12 Roleff Leussinge een halff arve ende gebruickt tegenwoordich drie peerden 03-00-00
blad 2-13 Geert Bleringe een keuter en snijder sijnde een geringe man 02-00-00
blad 3-14 Joost op Leussinge Hoff keuter 01-00-00
blad 3-15 Hindrik Snijder keuter 01-00-00
blad 3-16 Jan Snijder wonende bij Hindr: Snijder in een huis elck in een apart ruim een keuter en snijder 02-00-00
blad 3-17 Geert Snijder een keuter en snijder 02-00-00
blad 3-18 Roossinge een voll arve 04-00-00
blad 3-19 Jippinge een voll arve 04-00-00
blad 3-20 Harmen Deuringe drie olde peerden met twee enters bouwt allenich 03-00-00
blad 3-21 Roleff Juriens twee peerden 02-00-00
blad 3-22 Jan Harms keuter en heeft twee peerden 02-00-00
blad 4-23 bour Scheper - 02-00-00
blad 4-24 Jan Hillebrants keuter en wever 02-00-00
blad 4-25 Hindrik Greven een halff arve en heeft tegenwoordich vier peerden en segt dat hij een wil verkopen en is ook pander 04-00-00
blad 4-26 Jan Dijcks keuter en een schomaker 02-00-00
blad 4-27 Claas Kuipers keuter en kuiper 02-00-00
blad 4-28 Andries Ottens keuter 01-00-00
blad 4-29 Hindrik Smits twee peerden 02-00-00
blad 4-30 de weduwe Welevelt keutersche 01-00-00
blad 4-31 Hindrik NijeSmitt keuter en smitt 02-00-00
blad 5-32 Willem Brincks keuter 01-00-00
blad 5-33 Jan Brincks twee peerden 02-00-00
blad 5-34 Lambert Hovinge twee peerden 02-00-00
blad 5-35 Jan Lubbers keuter en kuiper en kuipet nu en dan maer weijnich genoch 02-00-00
blad 5-36 Derck Smitt een voll arve 04-00-00
blad 5-37 olde Stijne moije een arme vrouw pauper 00-00-00
blad 5-38 Christina Wijsmans de wed.Emmen een keutersche 01-00-00
blad 5-39 Harmen Harmens keuter en schomaker 02-00-00
blad 5-40 Harmen Berents keuter en timmerman 02-00-00
blad 6-41 Aleida van Beverforde de weduwe schultinne tot Emmen drie peerden 03-00-00
blad 6-42 Jan Coops keuter en harbargier 02-00-00
blad 6-43 Albert Warners twee peerden 02-00-00
blad 6-44 Wolter Warners een halff arve en heeft tegenwoordich vier peerden 04-00-00
blad 6-45 Hindrik Gerrits keuter en schoolmeester 02-00-00
blad 6-46 Jan Woerdinge sijnde bevorens een keuterije geweest en nu door ankoop een halve buir twee peerden 02-00-00
blad 6-47 Karst Jan keuter en wever 02-00-00
blad 6-48 Egbert van Barge een keuter 01-00-00
blad 6-49 Pastoor Cock een keuter en ook pastoor 02-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen