dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1692


Emmen, Haardstedenregister 1692
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1692
Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1692
Drents Archief, OSA 868, blad 3 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1692
Drents Archief, OSA 868, blad 4 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1692
Drents Archief, OSA 868, blad 5 van 6.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1692
Drents Archief, OSA 868, blad 6 van 6.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. Naam vermelding betaald
blad 1-1 Geert Hovinge twee peerden 02-00-00
blad 1-2 Mensso Hovinge keuter en een schomaker 02-00-00
blad 1-3 Hindrik Nijveen is vertrokken met de woninge nar Groningen wort nu bewoont door Hindrik Roleffs sijnde een keuter 01-00-00
blad 1-4 Remmelt Kremers houdende vier peerden sijnde een brouwer en harbargier 05-00-00
blad 1-5 Harmen Smits houdend er twee peerden ende eew ... 03-00-00
blad 2-6 Jan Gerris vier peerden 04-00-00
blad 2-7 Harmen Ottens twee peerden sijnde daar bij een smitt 03-00-00
blad 2-8 Klaas Smeenge een keuter en holte ook twee peerden en de sone weeft daar bij in een huis 03-00-00
blad 2-9 Jacob Teeuws keuter en een ramaker 02-00-00
blad 2-10 Susanne Swengelmoet een geheel arme vrouwe 00-00-00
blad 2-11 Geert Leussinge een halff erve heeft drie peerden 03-00-00
blad 2-12 Roleff Leussinge een halff erve heeft drie peerden 03-00-00
blad 2-13 Geert Bleringe keuter en snijder vertrekt met de woninge nae Suitbarge en is het huis tegenwoordich onverhuirt de egenaar van 't huijs 01-00-00
blad 3-14 Joost op Leussinge Hoff keuter 01-00-00
blad 3-15 Hindrik Snijder wonende bij sijn soon Jan in huis in een kamer al waar hij met sijn vrou' apart huishoudinge houd 01-00-00
blad 3-16 Jan Snijder wonende bij Hindrik Snijder in een huis elck in een apart ruim een keuter en snijder 02-00-00
blad 3-17 Geert Snijder keuter en snijder 02-00-00
blad 3-18 Roossinge vier peerden 04-00-00
blad 3-19 Jippinge vier peerden 04-00-00
blad 3-20 Harmen Deuringe vier peerden sijnde een halff erve 04-00-00
blad 3-21 Roleff Juriens op halff Deuringe twee peerden 02-00-00
blad 3-22 Jan Harms keuter twee peerden 02-00-00
blad 4-23 Buir Scheper - 01-00-00
blad 4-24 Jan Hillebrants keuter en wever 02-00-00
blad 4-25 Hindrik Greven een halff erve nu tegenwoordich maar drie peerden 03-00-00
blad 4-26 Jan Dijks keuter en schomaeker 02-00-00
blad 4-27 Klaas Kuipers keuter en kuiper 02-00-00
blad 4-28 Andries Ottens keuter 01-00-00
blad 4-29 Hindrik Smits twee peerden hebbende een smerige winckel 03-00-00
blad 4-30 wed, Pastoorsche Welevelts keuteresse 01-00-00
blad 4-31 Hindrik Nijesmitt keuter en smitt 02-00-00
blad 5-32 Willem Brincks een keuter 01-00-00
blad 5-33 Jan Brincks twee peerden 02-00-00
blad 5-34 Lambert Hovinge heeft gewoond op Lubbers is vertrocken nae Westenesch waar op Jan Lubbers als eigenaar wederom koomt te wonen sijnde een keuter houd een peert en kuipert een weinichien daar bij dat weinich te beduiden heeft 02-00-00
blad 5-35 Jan Lubbers huissien dat hij voorleden jaar bewoont heeft staat tegenwoordich ledich en weet ook niet off het verhuirt is en verhuirt kan worden huissien 01-00-00
blad 5-36 Derck Smitt vier peerden en smedet daar oock een weijnich een bij 05-00-00
blad 5-37 Heer Edzens wordende van sijn erve betaalt van sijn meijer opgem: Derck Smitt wegens sijn ampt als gedeputeerde 01-00-00
blad 5-38 olde Stijne moije sijnde een arme vrouwe 00-00-00
blad 5-39 Christina Wijsmans weduwe Emmen geen peerden 01-00-00
blad 5-40 Harmen Harmens keuter en schomaker 02-00-00
blad 5-41 Harmen Berents een keuter en timmerman 02-00-00
blad 6-42 Aleijda van Beverforden wed. Emmen hebbende vier oude peerden met een twejarich en wegens haar soon Hugo als schults 05-00-00
blad 6-43 Jan Coops een keuter en harbargier 02-00-00
blad 6-44 Albert Warners twee peerden 02-00-00
blad 6-45 Wolter Warners vier peerden hebbende een gereformeert luitenants tractement 04-00-00
blad 6-46 Hindrik Gerrits een keuter en kuster off scholemeester 02-00-00
blad 6-47 Jan Woerdinge sijnde bevorens een keuterije geweest ende door ankoop tegenwoordich twee peerden 02-00-00
blad 6-48 Karst Jan keuter en wever 02-00-00
blad 6-49 Pastor Kock - 02-00-00
blad 6-50 Egbert van Barge off Honninge - 01-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen