dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1695


Emmen, Haardstedenregister 1695
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1695
Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1695
Drents Archief, OSA 868, blad 3 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1695
Drents Archief, OSA 868, blad 4 van 4.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Geert Hovinge 2 peerden 02-00-00
blad 1-2 Mensso Hovinge een keuter 01-00-00
blad 1-3 Hindrik Nijveen een keuter 01-00-00
blad 1-4 Remmelt Kremers 4 peerden houd herreberge 05-00-00
blad 1-5 Harmen Smits 2 peerden 02-00-00
blad 1-6 Jan Gerrits 4 peerden 04-00-00
blad 2-7 Harmen Ottens 2 peerden is mede een smitt 03-00-00
blad 2-8 Klaas Smeinge een wever houd 2 peerden 03-00-00
blad 2-9 Derck Coops nu op Teeuws een keuter en schomaeker 02-00-00
blad 2-10 Geert Leussinge 2 peerden 02-00-00
blad 2-11 Willem Leussinge 2 peerden 02-00-00
blad 2-12 Jacob Janssen op Leussinge een keuter en ramaker 02-00-00
blad 2-13 Hindrik Snijder een keuter 01-00-00
blad 2-14 Geert Hindriks een keuter en snijder 02-00-00
blad 2-15 Jan Hindriks een keuter en snijder 02-00-00
blad 2-16 Rossinge 4 peerden 04-00-00
blad 2-17 Jippinge 4 peerden 04-00-00
blad 2-18 Harm Duiringe 4 peerden 04-00-00
blad 2-19 Roeleff Jurjens 2 peerden 02-00-00
blad 31-20 Jan Harmens 2 peerden 02-00-00
blad 3-21 Jan Hillebrants een wever houd 2 peerden 03-00-00
blad 3-22 Joest Harms nu op Greven een keuter 01-00-00
blad 3-23 Jan Dijcks een keuter en schomaker 02-00-00
blad 3-24 Klaas Jacobs een keuter en kuiper 02-00-00
blad 3-25 Andries Ottens een keuter 01-00-00
blad 3-26 Hindrik Smitts 2 peerden houd winckel 03-00-00
blad 3-27 weduwe Welvelde houd geen peerden 00-00-00
blad 3-28 Hindrik Roelofs een keuter en smitt 02-00-00
blad 3-29 Willem Brincks een keuter 01-00-00
blad 3-30 Jan Brincks 2 peerden 02-00-00
blad 3-31 Jan Lubbers een keuter 01-00-00
blad 3-32 Hindrik Roeloffs een keuter 01-00-00
blad 4-33 Hindrik Geerts op doctor Rotgers plaats 04-00-00
blad 4-34 oude weduwe Schultinne geen peerden 01-00-00
blad 4-35 Harmen Harms een keuter en schoemaker 02-00-00
blad 4-36 jonge weduwe Schultinne 4 peerden 05-00-00
blad 4-37 Jan Coops een keuter houd herberge 02-00-00
blad 4-38 Albert Warners een keuter 01-00-00
blad 4-39 Wolter Warners 4 peerden 04-00-00
blad 4-40 Hindrick Gerrits Meist. keuter en schoolmeester 02-00-00
blad 4-41 Jan Woerdinge 2 peerden 02-00-00
blad 4-42 Pastor Kock houd geen peerden 02-00-00
blad 4-43 Egbert Hunninge een keuter 01-00-00

 


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen