dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1742


Emmen, Haardstedenregister 1742
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1742
Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1742
Drents Archief, OSA 868, blad 3 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1742
Drents Archief, OSA 868, blad 4 van 4.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Geert Hovingen een keuter en ambagt 02-00-00
blad 1-2 Ubel Hovingen een keuter en ambagt 02-00-00
blad 1-3 Frerik Hovingen een keuter 01-00-00
blad 1-4 Hindrik Hovingen een keuter 01-00-00
blad 1-5 Roelof Remmelts Kremers een keuter 01-00-00
blad 1-6 Warner Smits half en neringe 03-00-00
blad 1-7 Jan Meinders half 02-00-00
blad 1-8 Wubbe Bakkers in het huis van de weduwe van Roelof Cremers, heeft acte van remis, keuter 00-00-00
blad 1-9 Roelof Gerrids huis van Roelof Gerrids niet bewoond 00-00-00
blad 1-10 Hindrik Meertens keuter en neringe heeft een peert 02-00-00
blad 1-11 Roelof Warners Smits huis staat leeg 00-00-00
blad 1-12 Hindrik Olthof keuter heeft een peert 01-00-00
blad 1-13 Roelof Tiben keuter tijdelijk van diaconije 01-00-00
blad 2-14 Lambert Sweers keuter heeft acte van remis van het Capitaal 00-00-00
blad 2-15 Geert Harms keuter 01-00-00
blad 2-16 Berent Tewes keuter 01-00-00
blad 2-17 Jan Smeingen keuter 01-00-00
blad 2-18 Berent Leusingen vol wegens vier peerden heeft maar een halve woordeel 04-00-00
blad 2-19 de meijer van Roelof Leusingen drie vierdendeel 03-00-00
blad 2-20 Roelof Leusingen keuter hebbende een peert 01-00-00
blad 2-21 Berent Leussings kleine huis staat leeg 00-00-00
blad 2-22 Willem Snijder keuter 01-00-00
blad 2-23 Hindrik Snijder keuter en ambagt heeft een peert 02-00-00
blad 2-24 Rosingen vol 04-00-00
blad 2-25 Hindrik Jippinge landschapssoldaat en een ambagt en een peert 01-00-00
blad 2-26 Luigjen Jippinge keuter heeft een peert 01-00-00
blad 2-27 Egbertien Jippinge keuter 01-00-00
blad 2-28 Berent Jippinge keuter en ambagt 02-00-00
blad 2-29 Geert Deuringe keuter 01-00-00
blad 2-30 Lambert Konningh keuter geniet tijdelijk van de diaconije 01-00-00
blad 2-31 Jan Deuringe schoemaker keuter en ambagt 02-00-00
blad 2-32 Willem Kuiper keuter en ambagt 02-00-00
blad 2-33 Jan Hilbrands drie vierdendeel en een olle meulen 04-00-00
blad 3-34 Emmer scheper keuter 01-00-00
blad 3-35 Albert Warners op Greven half 02-00-00
blad 3-36 Hindrik Dijk vol heeft 3/4 waardeels 04-00-00
blad 3-37 Harm Cuipers weduwe keuter 01-00-00
blad 3-38 Jantien van Lotten keuter heeft acte van remis 00-00-00
blad 3-39 StratenSmits vol wegens vier en doen daar en boven neringe bij 05-00-00
blad 3-40 Roelof Derks keuter en ambagt 02-00-00
blad 3-41 Geert Warners Smit keuter en ambagt 02-00-00
blad 3-42 Engbert Brinks keuter 01-00-00
blad 3-43 Jacob Kuiper keuter en ambagt 02-00-00
blad 3-44 Jantien Lubbers keuter 01-00-00
blad 3-45 Jan Wevers op Lubbers keuter 01-00-00
blad 3-46 Hindrik Hiddinge half en ambagt 03-00-00
blad 3-47 Warner Schoemaker keuter en ambagt 02-00-00
blad 3-48 Hindrik Cremers half en neringe 03-00-00
blad 3-49 Scholten huis bevorens bij Lukas Cruisen bewoont staat leeg 00-00-00
blad 3-50 Warner Cremers keuter en neringe 02-00-00
blad 3-51 de Scholte half wegens twe peerden de meule en schultamt 03-00-00
blad 3-52 Harm Coops vol wegens vier peerden doet daar en boven neringe 05-00-00
blad 3-53 Geert Smits half en ambagt 03-00-00
blad 3-54 Jan Coops keuter en neringe 02-00-00
blad 3-55 Roelof Pranninge half en neringe 03-00-00
blad 3-56 Albert Warners keuter stookt met de meijer op een heert 01-00-00
blad 3-57 de meier half 02-00-00
blad 4-58 Hendrik Gerids kostert heeft een peert bij keuter en amt 02-00-00
blad 4-59 Oortwijns huis word niet bewoont 00-00-00
blad 4-60 Geert Wever keuter en ambagt 02-00-00
blad 4-61 de Pastoor wegens drie peerden drie vierdendeel en amt 04-00-00
blad 4-62 Jan Honninge wegens twe peerden half heeft 3/4 waardeels 02-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen