dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1764


Emmen, Haardstedenregister 1764
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 2.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1764
Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 2.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Harm Hovinge keuter 01-00-00
blad 1-2 Berent Hovinge keuter en wever 02-00-00
blad 1-3 Harm Jansen keuter en kuiper 02-00-00
blad 1-4 Jan Warner Smits keuter 01-00-00
blad 1-5 Willem Hagius half 02-00-00
blad 1-6 weduwe Egbert Honninge keuter 01-00-00
blad 1-7 Geert Jippinge half, meijer 02-00-00
blad 1-8 Luiken Jans keuter 01-00-00
blad 1-9 Jan Zein keuter 01-00-00
blad 1-10 Geert Olthof keuter 01-00-00
blad 1-11 Wolter Theeuws keuter 01-00-00
blad 1-12 Jan Geers keuter 01-00-00
blad 1-13 Hindrik Wolters keuter 01-00-00
blad 1-14 Hindrik Theeuws keuter en wever 02-00-00
blad 1-15 Berent Leusinge vol 04-00-00
blad 1-16 Jantien Lunsinge half 02-00-00
blad 1-17 Hindrik Wilms keuter 01-00-00
blad 1-18 Geert Jans keuter 01-00-00
blad 1-19 R.Rosinghe half 02-00-00
blad 1-20 Jan Tonnis keuter en wever 02-00-00
blad 1-21 Jan Timmerman half 02-00-00
blad 1-22 Berent Gossen half 02-00-00
blad 1-23 Luikas Klasen keuter 01-00-00
blad 1-24 Geert Harms keuter 01-00-00
blad 2-25 Jan Doeringe keuter en schoemaker 02-00-00
blad 2-26 Hindrik Brincks keuter 01-00-00
blad 2-27 Jan Hilbrands was half nu 3/4 03-00-00
blad 2-28 Hindrik Scheper keuter 01-00-00
blad 2-29 Wolter Greven vol 04-00-00
blad 2-30 Roelof Dijcks vol 04-00-00
blad 2-31 Jan Cuipers keuter 01-00-00
blad 2-32 Jan Stratensmits half 02-00-00
blad 2-33 Hindr. Derks keuter en schoemaker 02-00-00
blad 2-34 Geert Warners Smits keuter en smid 02-00-00
blad 2-35 Harm Brincks keuter en schoemaker 02-00-00
blad 2-36 Hindrik Stratensmits half 02-00-00
blad 2-37 Engbert Hiddinge half 02-00-00
blad 2-38 Roelof Hiddinge keuter en schoemaker 02-00-00
blad 2-39 Jan Cremers half en harbergier 03-00-00
blad 2-40 Hindrik Bos keuter 01-00-00
blad 2-41 weduwe Cremers keuter en harbergier 02-00-00
blad 2-42 Geert Cremers keuter 01-00-00
blad 2-43 Jan Tobias keuter, arm dog geen remis 00-00-00
blad 2-44 C.W.Emmen half, schulte 03-00-00
blad 2-45 Harm Coops half en groseer 03-00-00
blad 2-46 Egbert Gommers keuter en wever 02-00-00
blad 2-47 Jan Coops keuter 01-00-00
blad 2-48 Berent Pranning half en groseer 03-00-00
blad 2-49 Jan Wolters half 02-00-00
blad 2-50 Hindrik Gerris keuter en koster 02-00-00
blad 2-51 Koop Harms keuter 01-00-00
blad 2-52 Luitien Harms - 01-00-00
blad 2-53 M.Witsenborg half en predikant 03-00-00
blad 2-54 Geert NienSmits half en smid 03-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen