dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1774Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.


Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 3.
Klik voor vergroting.


Drents Archief, OSA 868, blad 3 van 3.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Harm Hovinge keuter 01-00-00
blad 1-2 Geert Breeda - 00-00-00
blad 1-3 Luitien Jans keuter 01-00-00
blad 1-4 Hindrik Weurdinge keuter 01-00-00
blad 1-5 weduwe Dijks keuter 01-00-00
blad 1-6 Hindrik Wolters kuiter 01-00-00
blad 1-7 Hindrik Rosinge half 02-00-00
blad 1-8 Roeloffie de weduwe Strijks keuter 01-00-00
blad 1-9 Geert Oldhof kuiter 01-00-00
blad 1-10 Jan Geers half 02-00-00
blad 1-11 Hindrik Jacobs kuiter 01-00-00
blad 1-12 Geert Harms kuiter en schoemaker 02-00-00
blad 1-13 Luiten Harms kuiter 01-00-00
blad 1-14 Hindrik Theeuws wever 02-00-00
blad 1-15 weduwe van Jan Sein kuiter 01-00-00
blad 1-16 Berent Doerenge kuiter 01-00-00
blad 1-17 Berend Lunsinge vol 04-00-00
blad 1-18 Wilm Lünsinge vol 02-00-00
blad 1-19 Hindrik Wilms remis 00-00-00
blad 1-20 Harm Wilms keuter 01-00-00
blad 1-21 Jan Gerris remis 00-00-00
blad 2-22 Harm Geers kuiter 01-00-00
blad 2-23 Gerrit Rosinge half 02-00-00
blad 2-24 Jan Tonnis wever 02-00-00
blad 2-25 Jan Timmerman half 02-00-00
blad 2-26 Berend Gossen wever 02-00-00
blad 2-27 Jan Geerts keuter 01-00-00
blad 2-28 Tonnis Scheper kuiter 01-00-00
blad 2-29 Jan Schoemaker half 02-00-00
blad 2-30 Geert Gossen keuter 01-00-00
blad 2-31 Jan Hilbrans half 02-00-00
blad 2-32 Lamme Greven half 02-00-00
blad 2-33 Roelff Dijks half 02-00-00
blad 2-34 Jan Cuipers keuter 01-00-00
blad 2-35 Harm Stratesmits half 02-00-00
blad 2-36 Hindr. Dercks schoemaker 02-00-00
blad 2-37 Wolter de Smit - 02-00-00
blad 2-38 weduwe Brincks keuter 01-00-00
blad 2-39 Jacob Stratesmits half 02-00-00
blad 2-40 Jan Lubberts keuter 01-00-00
blad 2-41 Engbert Hidding half 02-00-00
blad 2-42 Roelff schoemaker en keuter 02-00-00
blad 2-43 Hindrik ten Oeve kleermaker 02-00-00
blad 2-44 Hindrik Bos keuter 01-00-00
blad 2-45 Jan Cremers 3/4 03-00-00
blad 2-46 A.Dunninck 3/4 03-00-00
blad 2-47 R.Cruimink bij Hindrik Bos te huis een keuter 01-00-00
blad 2-48 Harm Coops 3/4 03-00-00
blad 2-49 Harm Jans Coops half 02-00-00
blad 2-50 Dietert Coops keuter 01-00-00
blad 2-51 weduwe Albringh molen 03-00-00
blad 2-52 Jan Lambers - 01-00-00
blad 2-53 Hindrik Dobbe keuter 01-00-00
blad 2-54 Hugo Lucas remis 00-00-00
blad 2-55 Scholtus Willinge - 02-00-00
blad 3-56 Hindrik Gerris keuter 01-00-00
blad 3-57 Coop Harms grosvellig voor desen half nu door ons angewesen als keuter 01-00-00
blad 3-58 Berent Uebels wever 02-00-00
blad 3-59 Geert Nessinge keuter 01-00-00
blad 3-60 Geert Smits 3/4 03-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen