dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1784


Emmen, Haardstedenregister 1784
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1784
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1784
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Egbert Gommer keuter en wever 02-00-00
blad 1-2 Theodorus Janssen keuter en kleermaker, half 02-00-00
blad 1-3 Hindrik ten Oever keuter en kleermaker, half 02-00-00
blad 1-4 weduwe Hindr. Rosingh vol 04-00-00
blad 1-5 Roelof Roelofs half 02-00-00
blad 1-6 Jan Hindriks keuter 01-00-00
blad 1-7 Geert Olthof keuter 01-00-00
blad 1-8 Jan Geerts keuter 01-00-00
blad 1-9 Jan Thijes keuter 01-00-00
blad 1-10 Geert Harms keuter 01-00-00
blad 1-11 Geert Rutgers keuter 01-00-00
blad 1-12 Hindrik Thews keuter en wever 02-00-00
blad 1-13 weduwe Jan Harms keutersche 01-00-00
blad 1-14 Berent Leusingh vol 04-00-00
blad 1-15 Lazarus Jacobs joodsch koopman, keuter en nering doende 02-00-00
blad 1-16 weduwe Leusingh 3/4 03-00-00
blad 1-17 weduwe Jan Gerrits remis 00-00-00
blad 1-18 Jantje Hovingh keuter, leeft in de droevigste armoede 01-00-00
blad 1-19 Harm Willems keuter 01-00-00
blad 1-20 Hindrik Dobbe keuter 01-00-00
blad 1-21 Gerrit Rosingh half 02-00-00
blad 1-22 weduwe Jan Tonnis keuter en wever, half 02-00-00
blad 1-23 Hindrik Timmerman keuter en timmerman, half 02-00-00
blad 1-24 weduwe Jan Gossens keuter en weversche, half 02-00-00
blad 1-25 Roelof Kruming keuter 01-00-00
blad 1-26 weduwe Hindrik Alberts remis 00-00-00
blad 2-27 Jan Deuring keuter en schoenmaker 02-00-00
blad 2-28 Berent Deuringh keuter 01-00-00
blad 2-29 Jan Hilbrands half en molenaar 03-00-00
blad 2-30 Cornelis Klasens keuter 01-00-00
blad 2-31 Jan Lammerts keuter 01-00-00
blad 2-32 Harm Stratensmits keuter 01-00-00
blad 2-33 weduwe Jan Geerts remis 00-00-00
blad 2-34 weduwe Tobias remis 00-00-00
blad 2-35 Hindrik Wolthers keuter 01-00-00
blad 2-36 Hindrik Ebben keuter en bakker 02-00-00
blad 2-37 Hindrik Jippenge keuter 01-00-00
blad 2-38 Thomas Krens keuter en nering doende, half 02-00-00
blad 2-39 Hindrik Derks keuter en schoemaker, half 02-00-00
blad 2-40 Wolther Geerts keuter en smith 02-00-00
blad 2-41 Hindrik Janssen keuter 01-00-00
blad 2-42 Geert Berents keuter 01-00-00
blad 2-43 Jacob Stratensmits keuter 01-00-00
blad 2-44 weduwe Jan Lubbers keuter 01-00-00
blad 2-45 Jan Hiddingh half 02-00-00
blad 2-46 weduwe Rolof Warners keuter en schoemaker, half 00-00-02
blad 2-47 weduwe Jan Cremers half en nering doende 03-00-00
blad 2-48 A. Dunnink half en nering doende 03-00-00
blad 2-49 Hendrik Bos keuter 01-00-00
blad 2-50 Geert Cremers keuter 01-00-00
blad 2-51 scholtin Willinge half 02-00-00
blad 2-52 H.J.Coobs keuter en nering doende, half 02-00-00
blad 2-53 Geert Smith keuter en smith 02-00-00
blad 2-54 Tijbegien Coobs keuter 01-00-00
blad 3-55 Berent Pranninck half 02-00-00
blad 3-56 W.Haasken keuter en winkelier, half 02-00-00
blad 3-57 Hindrik Hindriks keuter, is seer armoedig 01-00-00
blad 3-58 Willem Hindriks Gerrits keuter 01-00-00
blad 3-59 Frerik Beens keuter en molenaar, half 02-00-00
blad 3-60 Jan Harms keuter 01-00-00
blad 3-61 J.Hemmes keuter en predikant 01-00-00
blad 3-62 Lambert Hindriks keuter 01-00-00
blad 3-63 Albert Jacobs half 02-00-00
blad 3-64 weduwe Jan Seijns keuter, arm, geen beeste of eenig gesaeij 01-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen