dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1794


Emmen, Haardstedenregister 1794
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1794
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Jan Jans Timmerman keuter en timmerman 02-00-00
blad 1-2 Theodorus Jans keuter en kledermaker 02-00-00
blad 1-3 weduwe Gummers en zoon keuter en wever 02-00-00
blad 1-4 weduwe Jan Seins keuter 01-00-00
blad 1-5 weduwe Hindrik Lamberts remis 00-00-00
blad 1-6 Hindrik ten Oever keuter en kledermaker 02-00-00
blad 1-7 weduwe Rosingh 3/4 03-00-00
blad 1-8 Derk Rotman keuter 01-00-00
blad 1-9 Roelof Smith keuter 01-00-00
blad 1-10 Jan Berends keuter en schoemaker 02-00-00
blad 1-11 Berend Stoffers keuter 01-00-00
blad 1-12 Jan Geert Koopman keuter 01-00-00
blad 1-13 Mense Jans keuter 01-00-00
blad 1-14 Harm Geerts keuter 01-00-00
blad 1-15 Hindrik Jans keuter 01-00-00
blad 1-16 Geert Wiggers keuter 01-00-00
blad 1-17 Hindr. Thiews keuter en wever 02-00-00
blad 1-18 Klaas Berend keuter 01-00-00
blad 1-19 Albert Leusingh volle boer 04-00-00
blad 1-20 Lazarus Jacobs keuter en winkelier 02-00-00
blad 1-21 Willem Leusingh volle boer 04-00-00
blad 1-22 Jan Meinders keuter 01-00-00
blad 1-23 Geesje Olthof keuter 01-00-00
blad 1-24 Harm Willems keuter 01-00-00
blad 1-25 Harm Christophers keuter en wever 02-00-00
blad 1-26 Gerrit Rosingh half 02-00-00
blad 1-27 Berend Janssen keuter en wever 02-00-00
blad 1-28 Hindrik Janssen keuter en timmerman 02-00-00
blad 1-29 weduwe Hindrik Willems diaconie 00-00-00
blad 1-30 weduwe Gossen en zoon keuter en wever 02-00-00
blad 1-31 Albert Harms kerspel soldaat 00-00-00
blad 2-32 Geert Berends keuter 01-00-00
blad 2-33 Hindrik Hindriks keuter 01-00-00
blad 2-34 Willem Brinks keuter 01-00-00
blad 2-35 Jan Hilbrands halfve boer en molenaar 03-00-00
blad 2-36 Scheper keuter 01-00-00
blad 2-37 Hindrik Wolther keuter 01-00-00
blad 2-38 Harm StratenSmit half 02-00-00
blad 2-39 Berend Deuringh keuter 01-00-00
blad 2-40 Luitje Hindriks keuter en kuiper 02-00-00
blad 2-41 Geert Klasens keuter 01-00-00
blad 2-42 Thomas Creutz keuter 01-00-00
blad 2-43 Hindrik Derks keuter en schoemaker 02-00-00
blad 2-44 Wolther Geerts keuter en smith 02-00-00
blad 2-45 Aaltje Evers keutersche 01-00-00
blad 2-46 Jacob StratenSmits half 02-00-00
blad 2-47 Grietje Lubbers keuter 01-00-00
blad 2-48 Jan Hiddingh half 02-00-00
blad 2-49 Harm Arends keuter en schoemaker 02-00-00
blad 2-50 weduwe Cremers halve boer 03-00-00
blad 2-51 Hindrik Bos keuter 01-00-00
blad 2-52 Albert Dunnink halve boer en herbergie 03-00-00
blad 2-53 Klaas Janssen keuter 01-00-00
blad 2-54 H.J.Coobs keuter en winkelier 02-00-00
blad 2-55 de Scholtus half 02-00-00
blad 2-56 Geert NijeSmith keuter en smith 02-00-00
blad 2-57 Berend Prannink halve boer 02-00-00
blad 2-58 Hein Cremers halve boer en winkelier 03-00-00
blad 2-59 W.Gerrits keuter en schoolmeester 01-00-00
blad 2-60 Willem keuter, mulder en molenaar 02-00-00
blad 2-61 de predikant halve boer 02-00-00
blad 2-62 Hindrik Jippinge

keuter

01-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen