dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1797


Emmen, Gewapende Burgermacht 1797
Drents Archief, OSA 1383, blad 1 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Gewapende Burgermacht 1797
Drents Archief, OSA 1383, blad 2 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Gewapende Burgermacht 1797
Drents Archief, OSA 1383, blad 4 van 4.
Klik voor vergroting.

Emmen, Gewapende Burgermacht 1797
Drents Archief, OSA 1383, blad 4 van 4.
Klik voor vergroting.

Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de registers van de Gewapende Burgermacht, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De Gewapende Burgermacht is terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 1383.

De Gewapende Burgermacht van Drenthe ontstond in de Franse tijd, de tijd dat Napoleon Bonaparte Nederland bedreigde. In 1797 moest het bestuur van Emmen, evenals andere plaatsen, een lijst aanleggen van personen die in "de Burgerwacht" konden plaatsnemen.

De burgerwacht had tot taak "het eerbiedigen an de wetten, het beveiligen van mensen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland". Bron: Drents Archief.

volgnr. naam oud beroep burgerlijke stand
blad 1-1 Jan Janssen 45 timmerman getrouwd
blad 1-2 Theodorus Janssen 46 kleermaker getrouwd
blad 1-3 Klaas Egberts 42 wever getrouwd
blad 1-4 Harm Coobs 67 arbeijder weduwman
blad 1-5 Aaltjen Janssen 30 naaister vrijster
blad 1-6 Hendrik Klasens 67 kleermaker weduwman
- Jan de Knegt (de soon, zie Klasens 6) - - -
- Jan Hendriks 31 kleermaker getrouwd
blad 1-7 Hillegien Coobs 68 boerin wed.van Hindrik Rosing
- De soon - - -
blad 1-7 Geert Houwink 50 boer getrouwd
blad 1-8 Derk Rotmensen 39 keuter getrouwd
blad 1-9 Roelof Smith 72 keuter getrouwd
blad 1-10 Jan Berends 70 schoemaker getrouwd
blad 1-11 Berend Christophers 48 arbeijder getrouwd "arm"
blad 1-12 Aaltjen Hindriks 68 keutersche wed.van Jan Geerts
- De soon - - -
- Willem Jans 28 keuter vertrokken
- Albert Snijder 30 kleermaker getrouwd ongeschikt
blad 1-13 Marisse(?) (nr.54) Jans 39 arbeijder getrouwd
blad 1-14 Harm Geerts 53 keuter weduwman
blad 1-15 Geert Wichers 44 keuter getrouwd
blad 1-16 Hendrik Tieuws 71 wever weduwman
- De soon - - -
- Lambert Hendriks (de soon, zie Tieuws 16) 38 wever getrouwd
- De soon - - -
- Jacob Hendriks (de soon, zie Tieuws 16) 34 wever -
blad 1-17 Klaas Berends 46 keuter getrouwd
blad 1-18 Albert Leusingh 38 boer -
- Roelof Geerts 37 knegt -
blad 1-19 LaZerus Jacobs 47 koopman getrouwd
- Izaak Marins (?) 26 joods schoolm. -
blad 2-20 Jantje Jansen 84 boerin wed.Leusingh
- Willem Leusing (de soon, zie Jansen 20) 58 boer -
- Jan Leusingh (de soon, zie Jansen 20) 56 boer -
- Albert Leusingh (de soon, zie Jansen 20) 53 boer -
blad 2-21 Jan Hindriks 60 keuter doot, wed.Jan Hendriks arm
- onleesbaar - - tans Noort Barge
- Hendrick Hendricks 42 keuter getrouwd
blad 2-22 Geesje Hendriks Olthof 56 keuter weduwe
blad 2-23 Harm Willems 61 keuter getrouwd
blad 2-24 Trijntje 70 - de wed.van Diderik gew.kerspel soldaat
blad 2-25 Harm Christoffers 42 wever en keuter getrouwd
- Albert Jansen 42 weversknegt -
blad 2-26 Gerrit Rosingh 71 boer weduwman
- Roelof Gerrits (de soon, zie Rosingh 26) 30 boer -
blad 2-27 Geesje Jans 33 weversken wed.van Jan Berends
- Geert Lamberts 22 weversknegt -
- Harm Jansen 21 weversknegt -
blad 2-28 Hendrik Janssen 46 timmerman weduwman
- Jan Geerts 23 timmer knegt -
blad 2-29 Aaltje Everts 53 arbeijderschen wed.van Luigien Oevermans
blad 2-30 Grietjen Berends 63 weverschen wed.van Jan Gossen
- Hendrik Berents (de soon, zie Berends 30) 45 wever en p... getrouwd
- Jan Janssen (de soon, zie Berends 30) 19 wever -
blad 2-31 Geert Berends 60 arbeijder weduwman
blad 2-32 Roelof Alberts 38 arbeijder getrouwd
- Jan Roelofs 84 arbeijder doot
blad 2-33 Annigje (sgh: Hindriks) 36 keuterschen wed.van W.Brinks
blad 2-34 Jan Hilbrands 39? boer getrouwd
- Roelof Jans (de soon, zie Hilbrands 34) 22 boer -
blad 2-35 Cornelis Klasen 47 scheper getrouwd
- Jan Cornelis (de soon, zie Klasen 35) 19 arbeijder -
blad 2-36 Hendrik Wolthers 42 keuter getrouwd
blad 3-37 Hendrik Dijks 30 boer getrouwd
- Harm Stratensmith 63 boer weduwman
blad 3-38 Berend Deuringh 53 keuter getrouwd
- Roelof Harms (de soon, zie Deuringh 38) 30 knegt -
- Albert Ensings 27 schoenmaker getrouwd
blad 3-39 Luitjen Hendriks 39 kuiper getrouwd
- Geert Geerts 20 kuipers knegt -
blad 3-40 Thomas Crants 61 oud zoldat getrouwd
- Jan Sermon 58 gegag.sergeant weduwman
blad 3-41 Geert Klasen 57 keuter getrouwd
- Hendrik Janssen 30 kostganger ??
blad 3-42 Hindrik Derks 77 schoenmaker en keuter weduwman
- Roelof Hindriks (de soon, zie Derks 42) 50 schoenmaker -
- Albert Hindriks (de soon, zie Derks 42) 45 schoemaker getrouwd
- Willem Kamps 41 schoem. knegt vertrokken
- Albert - knegt -
blad 3-43 Wolther Geerts 62 smith en keuter weduwman
blad 3-44 Aaltje Jans 60 arbeijderschen wed. Jan Janssen
blad 3-45 Albert Harms 47 kerspel zoldat getrouwd
blad 3-46 Jacob Stratensmiths 53 boer getrouwd
- Engbert Arends (de soon) 35 boer -
blad 3-47 Grietjen Roelofs 55 keuterschen wed.Jan Lubbers
- Roelof Lubbers (de soon, zie Roelofs 47) 35 keuter -
blad 3-48 Jan Hiddingh 59 keuter -
blad 3-49 Harm Arends 46 schoemaker getrouwd
blad 3-50 Hillegien Frijlingh 47 herbergierster en boerin wed.Jan Cremers
- Roelof Cremers (de soon, zie Frijlingh 50) 45 schatbeurder getrouwd
- Hendrik Cremers (de soon, zie Frijlingh 50) 35 boer -
- Jan Janssen 29 knegt -
blad 3-51 Arend Tykamp 27 arbeijder getrouwd
blad 3-52 A. Dunninck 67 herbergier en boer weduwman
- Hindrik Cremers (de soon, zie Dunninck 52) 38 boer
- Harm Derks 36 knegt -
blad 3-53 onleesbaar 44 - -
- onleesbaar 36 - -
- onleesbaar 30 ???? -
blad 3-54 Albert H???? 30 ???? -
- Derk Harms 26 kleerm. knegt -
blad 4-55 Harm Jans Coobs 52 winkelier en keuter getrouwd
- Jan Coobs (de soon) 22 coopmanszoon -
blad 4-56 L. Willinge 64 scholtus getrouwd
- Egbert Coobs 27 knegt -
blad 4-57 Jan Nijesmith 84 smith en keuter getrouwd
- Geert Janssen 28 knegt -
- Geert Nijesmith 84 oude smith weduwman
blad 4-58 Philip Wilhelm Egges 44 keuter getrouwd
blad 4-59 Berend Prannink 67 boer getrouwd
- Jan Thijs (de soon, zie Prannink 59) 47 boer weduwman
blad 4-60 Hein Cremers 42 winkelier en boer weduwman
- Albert Hendriks 26 knegt -
- Roelof ??? knegt -
- Hartoch Jacobs 25 knegt -
blad 4-61 Willem Gerrits 54 koster, schoolmeester en keuter getrouwd
blad 4-62 Frederik Wilhelm Beins 34 molenaar en keuter getrouwd
- Jan Coobs 26 knegt tans ???
blad 4-63 Joh. Hemmes 72 predikant getrouwd
blad 4-64 Hindrik Jippinge 52 koopman en keuter getrouwd
- Jan Jipping (de soon, zie Jipping 64) 28 keuter -
- Jan Harms (de soon, zie Jipping 64) 28 knegt -


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen