dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1798


Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de registers van de Gewapende Burgermacht, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De Gewapende Burgermacht is terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 1383.

De Gewapende Burgermacht van Drenthe ontstond in de Franse tijd, de tijd dat Napoleon Bonaparte Nederland bedreigde. In 1797 moest het bestuur van Emmen, evenals andere plaatsen, een lijst aanleggen van personen die in "de Burgerwacht" konden plaatsnemen.

De burgerwacht had tot taak "het eerbiedigen an de wetten, het beveiligen van mensen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland". Bron: Drents Archief.

beginletters der achternamen: A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z


A

Naam oud beroep burgerlijke stand
13 Alberts, Roelf 50 arbeijder getrouwd
49 Arends, Harm 43 schoemaker getrouwd, 4k

B

Naam oud beroep burgerlijke stand
10 Berends Deuring, Jan ("gebrekkig, arm") 72 schoemaker
17 Berends, Klaas 47 arbeider of koterboer getrouwd, 5k
30 Berends, Grietjen 63 koterboer wed. van Jan Gossen, 2k
30 Berends, Hindrik (schoonzoon, zie Berends 30) 42 wever getrouwd, 5k
46 Brinks, Engbert (in 1787 - Arends, Engbert) 33
62 Beenes, Frederik Wilhelm 34 molenaar en keuter getrouwd, 3k

C

Naam oud beroep burgerlijke stand
9 Cornelis, Roelof 40 commijs getrouwd, 1k
22 Coobs, Harm ("arm") 70 gebrekkig weduwman
25 Christoffers, Harm 47 wever getrouwd, 1k
11 Cornelis, Jan (de soon, zie Klasen 11) 20 arbeijder
40 Chermond, Jan 59 gechargeerde militair
41 Clasen, Geert ("doof") 60 arbeider getrouwd
50 Cremers, Roelof (de soon, zie Frijlingh 50) 45 schatbeurder getrouwd, 2k
50 Cremers, Hindrik (de soon, zie Frijlingh 50) 19 boerenzoon
52 Cremers, Hindrik (de soon, zie Dunninck 52) 42 boer
55 Coobs, Harm Jans 54 koopman getrouwd, 2k
55 Coobs, Jan Jans (de soon, zie Coobs 55) 20 coopmanszoon
56 Coobs, Egbert 30 knegt
60 Cremers, Hein 46 koopman en boer gehuwd, 1 voordochter

D

Naam oud beroep burgerlijke stand
2 Dorus, Geert (deselfs zoon, zie Jans 2) 16
24 Diederichs, Trijne ("arm") 74 weduwe
37 Dijks, Harm 66 weduwnaar
37 Dijks, Hindrik 33 boer getrouwd, 2k
38 Deuringh, Berend 56 arbeider of koterboer getrouwd
42 Derks, Hindrik 78 schoemaker weduwman
52 Dunnink, Albert 70 casteleijn weduwman

E

Naam oud beroep burgerlijke stand
3 Egberts, Klaas 43 wever
4 Everts, Aaltje 55 spinster behoeftige wed.
38 Enzinge, Albert 31 schoenmaker getrouwd, 1k
44 Everts, Aaltje ("arm") 48 weduwe
58 Eggers, Wilhelm 45 arbeider getrouwd, 2k

F

Naam oud beroep burgerlijke stand
50 Frijling, Hillechien 73 boerin wed.Jan Cremers

G

Naam oud beroep burgerlijke stand
7 Gerrits, Hilligje 72 boerin weduwe, 2k
7 Geerts, Egbert (des boeren soon, zie Gerrits 7) 17
14 Geerts, Harm 57 arbeider en koterboer 2 broeders
14 Geerts, Roelf 41 arbeider
26 Gerrits, Roelof (zie Rosing 26) 25 boerenzoon
26 Gerrits, Hindrik ( zie Rosing 26) 17 boerenzoon
28 Geerts, Jan 16 knegt
30 Gossen, Jan (zoon, zie Gossen 30) 19
31 Gossen, Geert ("arm") (1797 - Berends, Geert) 62 arbeider weduwnaar
39 Geerts, Geert 22 knegt
43 Geerts, Wolther 61 smith en keuter weduwnaar, 3k
61 Gerrits, Willem 55 schoolmeester en koterboer getrouwd, 1k

H

Naam oud beroep burgerlijke stand
6 Hindriks, Jan (soon, zie Oever ten 6) 37 deselfs (kleermaker) getrouwd, 1k
6 Hindriks, Jan (de knegt, zie Oever ten 6) 20 knegt
7 Houwing, Geert 52 boer getrouwd, 5k
16 Hindriks, Lambert (zie Teuwes 16) 42 wever getrouwd, 4k
16 Hendriks, Jacob (zie Teuwes 16) 20 wever
29 Hendriks, Hendrikje arbeidster vrijster
33 Hindriks, Annigje ("arm") 38 arbeidster weduwe, 3k
34 Hillebrands, Jan 58 boer getrouwd, 3k
39 Hindriks, Luite 40 kuiper getrouwd, 2k
42 Hindriks, Roelf "blindagtig"(zie Derks 42) 51
42 Hindriks, Albert (de soon, zie Derks 42) 47 schoemaker getrouwd, 3k
45 Harms, Albert 41 land soldat getrouwd, 1k
48 Hidding, Jan 60 boertie
62 Hindriks, Albert ("in may naar Slien") vorige knegt
62 Harms, Hindrik ("uitlander") 25 huisknegt
63 Hemmes, Johannes 74 predikant getrouwd

I

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met I

J

Naam oud beroep burgerlijke stand
1 Jans, Jan 45 timmerman getrouwd, 1k
2 Jans, Dorus 48 kleermaker getrouwd, 3k
5 Aaltien, Jans 32 behoeftige vrijster
19 Jacobs, Lazarus ("jode") 50 koopman getrouwd, 5k
25 Jansen, Albertus 23 weversknegt
27 Jans, Geesje 27 wever getrouwd, 4k
28 Jans, Hendrik 48 timmerman gehuwd, 2k
32 Jans, Menzo 41 arbeider getrouwd, 3k
34 Jans, Roelf (boerensoon, zie Hilbrands 34) 20 boer
38 Jans, Albert 32 knegt
50 Jans, Hindrik 17 knegt
52 Jans, Berend 16 knegt
60 Jacobs, Hartog ("jode") 27 knegt
59 Jipping, Hindrik (de tegenwoordige boer) 54 boer getrouwd, 1k
59 Jipping, Jan (de soon, zie Jipping 59) 30

K

Naam oud beroep burgerlijke stand
11 Klasen, Cornelis ("arm") 50 beestheer getrouwd
40 Krans, Thomas 63 gechargeerde militair getrouwd
59 Kuipers, Jan Jans 30 boeren knegt

L

Naam oud beroep burgerlijke stand
18 Leusingh, Albert 40 boer ongehuwd, met 2 susters en 2 nigten zamenwonend
20 Leusing, Jantien 85 boerin weduwe, 3k
20 Leusing, Willem (zie Leusing 20) 62 boer ongehuwd en met moeder zamenwonend
20 Leusing, Jan (zie Leusing 20) 60 boer ongehuwd en met moeder zamenwonend
20 Leusing, Albert (zie Leusing 20) 56 boer ongehuwd en met moeder zamenwonend
47 Lubbers, Grietje 60 v weduwe, 1k
47 Lubbers Roelf 34 arbeider of koterboer

M

Naam oud beroep burgerlijke stand
12 Meijer, Albert 30 kleermaker ongeschikt
19 Marius, Izaak 24 knegt

N

Naam oud beroep burgerlijke stand
57 Nijesmith, Jan 51 smith getrouwd, 1k
57 Nijensmith, Geert ("oud en uitgeleefd") 85

O

Naam oud beroep burgerlijke stand
6 Oever, Hendrik ten 67 kleermaker weduwman

P

Naam oud beroep burgerlijke stand
59 Pranning, B. (de oude boer) boer

Q

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met Q

R

Naam oud beroep burgerlijke stand
5 Roelfs, Aaltien 52 arbeijdster vrijster
8 Rotman, Derk 48 arbeider en koterboer getrouwd, 2k
26 Rosing, Gerrit 72 boer weduwman, 4k
35 Roelfs, Jan 46 scheper getrouwd, 1k
54 Römers, Michiel 23 bakker getrouwd

S

Naam oud beroep burgerlijke stand
21 Stoffers, Berend ("arm") 48 arbeider getrouwd, 2k
9 Smith, Roelof 73 koterboer getrouwd, 2k
42 Stipheus, Reiner 17 knegt
46 Stratensmiths, Jacob 51 boer getrouwd, 1k
60 Steenge, Roelof 41 knegt

T

Naam oud beroep burgerlijke stand
16 Teuwes, Hendrik 75 weduwman
31 Tonijs, Elizabet ("arm") 57 weduwe
51 Tienkamp, Arend 35 arbeijder getrouwd, 2k
een zuster bij hen inwonende

U

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met U

V

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met V

W

Naam oud beroep burgerlijke stand
12 Wolthers, Grietje ("arm") 27 weduwe
15 Wiechers, Geert 46 arbeider en koterboer getrouwd, 4k
23 Willems, Harm 63 arbeider of koterboer weduwnaar, 1k
36 Wolthers, Hindrik 42 arbeider of koterboer getrouwd, 2k
56 Willinge, Lucas 65 scholtus getrouwd, 1k
56 Willinge, Jan Jacob (studeert, zie Willinge 56) 16
57 Wilhelm 22 knegt uitlander

X

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met X

Y

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met Y

Z

oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met Z

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen