dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Emmen, bewoning in 1804


Emmen, Haardstedenregister 1804
Drents Archief, OSA 868, blad 1 van 3.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1804
Drents Archief, OSA 868, blad 2 van 3.
Klik voor vergroting.

Emmen, Haardstedenregister 1804
Drents Archief, OSA 868, blad 3 van 3.
Klik voor vergroting.

De namen van bewoners van Emmen en hun gesteldheid zijn te vinden in de haardstedenregisters aanwezig in het Drents Archief te Assen. Originele Staten Archieven, OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

volgnr. naam vermelding betaald
blad 1-1 Jan Jansen Timmerman keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-2 Dorus Jans keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-3 Klaas Egbers keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-4 weduwe Jan Kuipers keuter 01-00-00
blad 1-5 Willem Albers keuter 01-00-00
blad 1-6 H.ten Oever keuter 01-00-00
blad 1-7 Geert Houwing halve boer 02-00-00
blad 1-8 Salomon de Jood keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-9 Klaas Jansen keuter 01-00-00
blad 1-10 Aaltien Roelfs van de diakonie 00-00-00
blad 1-11 weduwe Hk.Brinks van de diakonie 00-00-00
blad 1-12 Jan Albers onder de Runer diakonie 00-00-00
blad 1-13 weduwe Hk.Wilhelmus onder de Slener diakonie 00-00-00
blad 1-14 Geert Paalman keuter 01-00-00
blad 1-15 Hk.Christoffers keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-16 Jan Jansen keuter 01-00-00
blad 1-17 Harm Geerts keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-18 Geert Oldenschirring keuter 01-00-00
blad 1-19 Hendrik Hendriks keuter en neringdoende 02-00-00
blad 1-20 Grietje Wolters onder de Rosw.Diakonie 00-00-00
blad 1-21 Klaas Berends keuter 01-00-00
blad 1-22 Berend Christoffers keuter doch zeer armoedig 01-00-00
blad 1-23 Albert Leuzing en nichten drievierendeel boer 03-00-00
blad 1-24 Lambert Teeuwes drievierendeel boer en neringdoende 04-00-00
blad 2-25 Geert Jansen van de diakonie 00-00-00
blad 2-26 Jan Leuzing keuter 01-00-00
blad 2-27 Albert Harms landssoldaat 00-00-00
blad 2-28 Harm Coops keuter doch zeer armoedig 01-00-00
blad 2-29 Harm Willems keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-30 Hk.Wolters Joling keuter 01-00-00
blad 2-31 Gerrit Rosing halve boer 02-00-00
blad 2-32 Geert Jansen keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-33 Hendrik Jansen Timmerman keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-34 weduwe Gossen keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-35 Hk.Geerts Gossen keuter 01-00-00
blad 2-36 Roelof Smit keuter 01-00-00
blad 2-37 Jan Hilbrands halve boer en neringdoende 03-00-00
blad 2-38 Geert Klazen keuter doch zeer armoedig 01-00-00
blad 2-39 Geert Wolbers keuter 01-00-00
blad 2-40 Hk.Dijks halve boer 02-00-00
blad 2-41 Berend Deuring keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-42 Lute Hendriks keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-43 Jan Wolters keuter 01-00-00
blad 2-44 Bartelt Steenge keuter 01-00-00
blad 2-45 weduwe Krens keuter doch zeer armoedig 01-00-00
blad 2-46 Hk.Derks keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-47 Geert Jans Smit keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-48 Aaltien Evers keuter doch zeer armoedig 01-00-00
blad 2-49 Geert Willems keuter en neringdoende 02-00-00
blad 2-50 Jacob Stratensmits drie vieren boer 03-00-00
blad 2-51 Roelof Lubbers keuter 01-00-00
blad 2-52 Jan Hiddings keuter 01-00-00
blad 2-53 Hk.Meijering keuter 01-00-00
blad 2-54 weduwe Cremers halve boer en neringdoende 03-00-00
blad 2-55 Arend Gerrits keuter doch zeer armoedig 01-00-00
blad 2-56 Albert Dunning halve boer en neringdoende 03-00-00
blad 3-57 Hein Cremers keuter 01-00-00
blad 3-58 weduwe Willing halve boer 02-00-00
blad 3-59 Harm Jans Coops halve boer en neringdoende 03-00-00
blad 3-60 weduwe NijSmits keuter en neringdoende 02-00-00
blad 3-61 Harm Christoffers keuter en neringdoende 02-00-00
blad 3-62 Hk.Jipping keuter 01-00-00
blad 3-63 L.Nieuwold halve boer 02-00-00
blad 3-64 Willem Gerrits keuter 01-00-00
blad 3-65 F.W.Beins keuter en neringdoende 02-00-00
blad 3-66 Predikant Hemmes keuter 01-00-00


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen