dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Buitendorpen
dot Cultuur

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Weiteveen: Omhoog


Weiteveen: Omhoog

Het dorp Weiteveen maakte tot 1884 deel uit van Dalen, tot 1998 van de gemeente Schoonebeek. Vanaf 1998 maakt het deel uit van de gemeente Emmen. Tot 1954 heette het dorp Nieuw-Schoonebekerveld.

Weite is afkomstig van boekweit. De naam "Weiteveen" is in 1954 gekozen als herinnering aan de boekweitcultuur die hier vele jaren intensief is beoefend. De dorpskern bestaat ongeveer 80 jaar en is gevormd rond de kerk en het klooster.

Het oostelijk rooms-katholieke deel van Weiteveen werd en wordt nog steeds bewoond door mensen afkomstig uit het Duits-Nederlandse grensgebied. In het westelijke protestantse deel wonen veel mensen uit Schoonebeek en andere Drentse dorpen.

Weiteveen is ontstaan vanaf 1850. Hannoveraanse kolonisten vestigden zich in het Amsterdamsche Veld en het Schoonbeekerveld. Langs de Zuidersloot stonden nog voor de aanvang van de vervening een aantal plaggenhutten.

De bewoners voorzagen in hun onderhoud door het plegen van boekweitbrandcultuur en het houden van kleinvee. Langzamerhand legde men zich ook toe op akkerbouw.

De vervening begon hier met de ontginning van het Amsterdamsche veld. Het gebied werd ontsloten door het Dommerskanaal, Zijtak, Stieltjeskanaal en de Verlengde Hoogeveensche Vaart.

Door de komst van verveners uit Hoogeveen en Dedemsvaart groeide Weiteveen naar 900 inwoners.

De rooms-katholieke O.L. Vrouwe van de Vredekerk werd opgericht in 1919 als dochterparochie van Nieuw Schoonebeek. De eerste pastoor was P.J.Veltman. De kerk zou aanvankelijk een hulpkerkje worden, maar al snel kwam men tot de conclusie dat een eigen kerk beter zou zijn. Op 30 oktober 1918 werd de eerste steen gelegd door de vicaris-generaal mgr.D.Huurdeman, die zich, toen hij nog pastoor was van Nieuw Schoonebeek, had ingezet om te komen tot een nieuwe parochie in het toenmalige Amsterdamscheveld. Architect was A.Th.van Elmpt te Groningen. De kerk stond midden tussen de turfbulten. Omwille van de bouw moest er eerst een stuk veen worden afgegraven, dat ter beschikking was gesteld door de Drentse Landontginningsmaatschappij. De aanvoer van de bouwmaterialen was 's nachts over het veldspoor van de genoemde maatschappij. De lorries werden door paarden getrokken, omdat er wegens oorlogsomstandigheden geen petroleum was voor de locomotieven.

In mei 1925 werd 's nachts het tabernakel uit de kerk gestolen, omdat men dacht dat daarin het geld van de bankenpacht werd bewaard. Deze diefstal kreeg veel publiciteit, vooral door toedoen van het katholieke dagblad De Maasbode. In de nabijheid werd het tabernakel teruggevonden. De tocht terug naar de kerk was het begin van een aantal bedevaarten in Weiteveen. Op de plek waar het tabernakel werd teruggevonden, staat nu een kapel, ontworpen door Th.J.van Elsberg uit Almelo, met daaromheen een kerkhof. Een direct gevolg van de roof was ook de komst van de zusters Franciscanessen naar Weiteveen. Het door hen gebouwde zusterhuis deed sinds 1995 dienst als asielzoekerscentrum. Vóór het gebouw staat het bronzen beeld "De Non" van B.Kiewiet.

In 1925 verrees in het westen van de plaats de protestants-evangelische kerk, waaromheen een protestantse kern ontstond. Afzonderlijk van kerken, pastorie en zusterhuis ontwikkelde zich een lintbebouwing langs Zuidersloot en Kerkweg. Na 1950 werden steeds meer krotten vervangen door stenen huizen.

In 1954 werd de gemeentegrens tussen Emmen en Schoonebeek naar het noorden verlegd, namelijk langs de Middensloot, en werd de nederzetting officieel Weiteveen genoemd. Het gebied tussen Dommerskanaal en Zuidersloot werd volgebouwd en de oost- en westkern groeiden geleidelijk aaneen tot één geheel. Ten noorden van Weiteveen staat aan de Dordsedijk een gespleten kei. Hier liep het veldspoor voor de aanvoer van turf vanuit Schönungsdorf naar de fabrieken van de Griendtsveen Maatschappij. In 1983 werd deze kei hier geplaatst in opdracht van de maatschappij, nadat deze met de vervening was gestopt. De breuk in de kei is het symbool van de verbroken spoorwegverbinding en geeft een blik op het verleden. De voormalige spoorlijn is veranderd in een wandelpad.


Boeken: Omhoog

De volgende boeken zijn bij Historisch Emmen bekend:
  • "Engel in het hoogveen" door Henny Moes en Cobi de Jonge. Uitgave 2001. In 2009 kwam de derde druk uit.
    Centraal staat het leven van zuster Maria ter Engelen, die vanuit het zusterhuis in Weiteveen veel heeft betekend voor de mensen daar en in de omgeving. Dit boek is een eerbetoon aan zuster Engel en er staan veel verhalen en anekdotes in over haar leven, uit de periode 1925 t/m 1995.
Aanvullingen? Geef ze door:

Bronvermelding: Omhoog


 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.