dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Allee: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Officiële straatnaam: Allee
Ontleend aan: een weg gelegen tussen twee rijen bomen
Vastgesteld B&W op: 8 april 1925
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

  • Allee:
    "De Allee beslaat de oppervlakte van de kadastrale percelen sectie C no 5629, 5871 en 5590 met uitzondering echter van stroken gronds ter diepte van 30 meter langs de Boschlaan en de zuidgrens van het Allee."
In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de omschrijving van Allee gewijzigd:
  • Allee:
    "Vanaf de straat Nassaulaan in oostelijke richting, aansluitende op de straat Spoorstraat."

Kadastraal: Omhoog

De Allee behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Na de eeuwwisseling is er een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze na 1920 gebouwde buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1943 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.

In de vorige eeuw lag hier een groenland met een klein eikenbos beplant. Deze eikenbomen waren een pootrecht van de familie Willinge. Omstreeks 1916 was dit sectie C4882.

Ten oosten van De Allee lagen de Veenkampen, waar toen nog geen woning stond behalve tegen het Tonckensbosje, en ten zuiden de "Willingekampen". Waar deze Willingekampen lagen kan men tegenwoordig een deel van het Dierenpark Emmen aantreffen.

Tientallen jaren geleden was het gebied tussen de Hoofdstraat, Spoorstraat, Boslaan en Minister Kanstraat één van de locaties voor een nieuw te bouwen winkelcentrum. Wie kent de bron? De plannenmakers zagen echter in dat het gebied te klein was voor een winkelcentrum indien het in de toekomst uitgebreid zou moeten worden. Het winkelcentrum werd later zuidelijk van de Nederlands Hervormde kerk gebouwd en kreeg de naam "Weiert".


Foto's Allee: Omhoog

Foto Historisch Emmen Allee
Foto E.Hof

Foto Historisch Emmen Allee
Foto: A.Pool


Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.