dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Allee en omgeving: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Oud-Allee-alg rbls 14-06
Foto van de buurt Oud Allee gezien
vanaf het huidige station. Direct achter
de bomen staat het "oude" busstation.
De voorste huizen staan aan de Boslaan.
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen omgeving Allee
Oud Allee vanuit de lucht.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Onder de buurt Oud Allee worden door Historisch Emmen de volgende straten samengevat:

 • Boslaan [Boschlaan] (van het centrum tot spoorwegovergang)
 • Allee
 • Minister Kanstraat [J.B.Kanstraat]
 • Nassaulaan
 • Oranjelaan
 • Spoorstraat

Oud Allee is karakteristieke jaren 20-30 woonbuurt direct nabij het centrum van Emmen. Projectontwikkelaars ontwikkelden meer en meer plannen om in dit gebied te bouwend Met de bouw van de "Nassaustaete" en de "Kanstate" zijn twee van die plannen gerealiseerd.

Omstreeks het jaar 2000 en 2001 heeft de buurtvereniging Oud Allee met hulp van G. de Leeuw, destijds beleidsmedewerker monumentenzorg bij de gemeente Emmen, het bestemmingsplan uit 1943 bij de gemeente aangekaart. De buurtvereniging streefde een beschermde status na om te voorkomen dat de woonbuurt haar karakteristieke uitstraling zou verliezen. Niet elke bewoner stond hierachter. Een beschermde status zou eveneens betekenen dat aanpassen van het aanzicht van een woning minder makkelijk zou worden.

De gemeente Emmen liet in een persbericht van 15 mei 2001 weten dat: "het verzoek van de bewoners wordt gehonoreerd. Een nieuw bestemmingsplan voor 'Oud Allee' moet er voor zorgen dat de historische waarde van dit gebied in Emmen centrum bewaard blijft. Op verzoek van de bewoners uit de Allee, Nassaulaan, Minister Kanstraat en de Stationsstraat krijgt 'Oud Allee' van de gemeente Emmen een beschermde status."

In november 2001 werd duidelijk dat de Stationsstraat buiten dit beschermplan zou blijven. "We willen als gemeente werken met duidelijk afgeperkte gebieden. Als we de Stationsstraat ook opnemen in het plan, is dat bij dit plan niet meer het geval. Het is een mooi straatje dat eigenlijk intact gehouden moet worden. Hier zal afzonderlijk van Oud Allee nadrukkelijk naar gekeken worden" aldus wethouder Ineke Hoogland-Foppen.

April 2002 werd ook duidelijk dat een deel van de Minister Kanstraat, tussen Nassaulaan en achterzijde Hoofdstraat, buiten het plan zou vallen. De hier staande woningen zouden geen cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde hebben. Woningcorporatie Wooncom, projectontwikkelaar Bebru, enkele bewoners en het Dierenpark Emmen hadden bezwaar tegen een beschermstatus voor dit deel. Bebru zou graag appartementen willen bouwen naast de al bestaande gebouwen in de Nassaulaan en de Minister Kanstraat. Wooncom heeft plannen in het gebied tussen de Nassaulaan en de achterzijde van de Hoofdstraat. Zij willen met het Dierenpark Emmen afspraken maken over aanpassing van de huidige containeropslag in de straat. Activiteiten op deze, volgens het park, te kleine locatie zorgen voor veel overlast in de buurt.


Kadastraal: Omhoog

sectie C960 sectie C3711 sectie C3847 C3848 sectie C2180 C2181 sectie C3965 sectie C3964 sectie C4038 C4039 C4040 C4041 C4042 sectie C3712 sectie C958 sectie C3712
Kadastrale kaart 1880

Het gebied in beeld van de omgeving Allee. Links onder is de splitsing Hoofdstraat Noorderstraat. Rechts is de latere spoorlijn Emmen - Zwolle.
 • sectie C960 - Jan Albert Willinge, bomen
 • sectie C958 - Jan Albert Willinge, water
 • sectie C3711 - A.Holthe tot Echten, hooiland
 • sectie C3712 - Jan Albert Willinge, hooiland
 • sectie C3847 - Willem Tijmes, huis en tuin
 • sectie C3848 - Willem Tijmes, weiland en tuin
 • sectie C2180 - Jan Hilbrands, huis en erf
 • sectie C2181 - Jan Hilbrands, tuin
 • sectie C3965 - Aäron Philippus Magnus, huis en tuin
 • sectie C3964 - Harm Vriend, huis en tuin
 • sectie C4040 - Gerrit Koops, tuin
 • sectie C4041 - Gerrit Koops, tuin
 • sectie C4042 - Gerrit Koops, huis, erf en schuur
 • sectie C4039 - Gerrit Koops, huis en erf
 • sectie C4038 - Gerrit Koops, huis

Bronvermelding: Omhoog

 • Drentse Courant 17 januari 2001
 • Nieuwsblad van het Noorden 18 januari 2001
 • Persbericht gemeente Emmen 15 mei 2001
 • Nieuwsblad van het Noorden 31 mei 2001
 • Drentse Courant 29 november 2001
 • Dagblad van het Noorden 9 april 2002
 • Kadastrale kaart gegenereerd uit een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.