dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Minister Kanstraat: Omhoog


Inleiding: Omhoog

In een voorstel van de gemeenteraad van 30 augustus 1928 is te lezen: "Zijne excellentie den heer Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw te vragen of hij kan goedkeuren dat eene straat naar hem wordt genoemd". Bedoeld werd minister J.B.Kan, de vader van cabaretier Wim Kan.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Minister Kan had geen problemen met de straatnaam. In de bijlagen van het raadsbesluit, onder voorzitterschap van burgemeester Bouma, van 30 augustus 1928, is de J.B.Kanstraat als volgt omschreven:

 • J.B.Kanstraat
  "Vanaf de Hoofdstraat tusschen de perceelen sectie C no 5204 en 4883 in oostelijke richting aansluitende tegen de N.O.L.S."

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de naam van J.B.Kanstraat gewijzigd in minister Kanstraat.


Kadastraal: Omhoog

De J.B.Kanstraat behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over o.a. deze straat is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze rond 1930 gebouwde buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.

De J.B.Kanstraat is aangelegd op de scheiding van een eikenbosje en de Hadderskampen.


Min.Kanstraat: Omhoog

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

In de eerste woning links woonde de familie Nieboer, later de familie Koning waarna het pand werd gekraakt. Dit huis is inmiddels afgebroken. Hier staat tegenwoordig de in gele gevelsteen uitgevoerde Nassaustaete.

In het tweede huis links woonde de familie Jacobs, later de familie Lubbers. Tussen deze twee huizen zou rond 1935/1936 de Nassaulaan komen.

De andere kant (de zuidkant) van de straat is nog onbebouwd. De jonge boompjes hebben inmiddels de historische status bereikt en hebben heden ten dage een enorme omvang.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Begin jaren '20 werd haaks op de J.B.Kanstraat de ULO Allee gebouwd. De zuidelijke kant van de straat is onbebouwd.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Het oude landgoed Willingekampen heeft ook plaats moeten maken voor woningbouw.

De eerste woning die in 1932 aan de zuidelijke kant werd gebouwd was een ontwerp van Rigt Kliphuis en ontworpen als tandartspraktijk voor tandarts T.Zeven.

Later waren hier o.a. notaris Haaijer en een accountantsbureau gevestigd.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

De minister Kanstraat rond 1939. Het huis midden op de foto is in 1930 gebouwd door Berend van Veenen, zoon van bakker Wietse van Veenen. Wietse bezat deze grond tot aan de huidige Hoofdstraat en woonde zelf op de hoek van de J.B.Kanstraat Hoofdstraat.

Op het lege stuk grond ernaast werden twee woningen gebouwd: Geheel rechts bouwde een schoonzoon van Wietse, de heer J.Scholten, eind jaren '40 begin jaren '50, een woning (nu nummer 11). Tussen deze woningen in bouwde Henk Beugeling (getrouwd met een dochter van Berend van Veenen) rond 1965 eveneens een woning. (nu nummer 13)

Deze drie woningen hebben de vernieuwingsdrang van projectontwikkelaars tot nu toe doorstaan. Het tweede huis links aan de andere kant van de weg is in 1935 gebouwd door Jan Hilbrand Beugeling onder architectuur van de gebroeders Blaauw. In het linker deel van het dubbele huis hebben tot de eind jaren '50 zijn zusters Jo en Lam Beugeling gewoond. Het rechterdeel werd eerst verhuurd maar tussen 1943 en 1947 ging Jan Hilbrand Beugeling hier zelf wonen. Begin jaren '50 tot midden jaren '60 woonde commissaris Hoek er. Tegenwoordig wordt het hele pand bewoond door de familie Meilink, die tot 2001 een fotozaak aan de Noorderstraat dreven.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Tegenover de woning van Berend van Veenen lag nog onbebouwde grond met de naam "In de kamp". Begin jaren '50 is deze grond gekocht door de heer R.Hadders.

Bronvermelding: Omhoog
 • S.Hoek
 • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936
 • Foto's:
  • S.Hoek
  • R.Boelens
  • R.Kliphuis
  • A.Pool

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.