dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Minister Kanstraat: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Officiële straatnaam: Minister Kanstraat
Ontleend aan: oud minister J.B.Kan
Ligging: Emmen - centrum
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

In een voorstel van de gemeenteraad van 30 augustus 1928 is te lezen: ".... zijne excellentie den heer Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw te vragen of hij kan goedkeuren dat eene straat naar hem wordt genoemd".

Bedoeld werd mr. J.B.Kan (1873-1947), de destijds uiterst populaire minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw (van 1926 tot 1929) en tevens de vader van cabaretier Wim Kan. De minister had geen problemen met de vernoeming.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

In de bijlagen van het raadsbesluit, onder voorzitterschap van burgemeester J.L.Bouma, van 30 augustus 1928, werd de J.B.Kanstraat als volgt omschreven:

  • J.B.Kanstraat:
    "Vanaf de Hoofdstraat tusschen de perceelen sectie C no 5204 en 4883 in oostelijke richting aansluitende tegen de N.O.L.S."

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de naam van J.B.Kanstraat gewijzigd in Minister Kanstraat.

Na de eeuwwisseling kwam er een discussie op gang tussen bewoners van deze in de jaren '20 en '30 gebouwde buurt en de gemeente. Kernpunt was een bestemmingplan uit 1942 dat ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.


Kadastraal: Omhoog

De J.B.Kanstraat behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over o.a. deze straat is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze rond 1930 gebouwde buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.

De J.B.Kanstraat is aangelegd op de scheiding van een eikenbosje en de Hadderskampen.


Min.Kanstraat: Omhoog

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
De J.B.Kanstraat is aangelegd op de scheiding van een eikenbosje en de Willingekampen, rechts nog net zichtbaar.
Foto: A.Pool.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
Foto: A.Pool.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
De zuidkant van de straat, waar de Willingekamp lag, is nog onbebouwd.
De jonge boompjes kregen een enorme omvang.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
Foto: R.Boelens.

De eerste woning links:

van tot bewoner adres
- - Fam. Nieboer -
- - Fam. H.Koning Minister Kanstraat 6
- - krakers -

Dit huis is inmiddels afgebroken. Hier staat tegenwoordig het in gele gevelsteen uitgevoerde wooncomplex Nassaustaete, dat in het jaar 2000 werd gebouwd.

Na de eerste woning werd omstreeks 1935-1936 de Nassaulaan aangelegd.

Het tweede huis links:

van tot bewoner adres
- - Fam. Jacobs -
- - Fam. J.Lubbers Minister Kanstraat 32

De zuidzijde van de Kanstraat was ooit onbebouwd. De jonge boompjes van toen hebben inmiddels de historische status bereikt en kregen een enorme omvang.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

Begin jaren '20 werd haaks op de J.B.Kanstraat de ULO Allee gebouwd. De zuidelijke kant van de straat is onbebouwd.

Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat
Foto genomen vanaf het dak van garage
Beugeling, later bekend als De Kijkshop.
De Minister Kanstraat loopt achter de
woning
Foto: S.Hoek-Beugeling.

De Minister Kanstraat omstreeks 1939.

Het huis met puntdak op de achtergrond is in 1930 gebouwd in opdracht van Berend van Veenen. Zijn vader, bakker Wietse van Veenen bezat deze grond tot aan de Hoofdstraat. Wietse van Veenen woonde zelf op de hoek van de Minister Kanstraat (toen nog J.B.Kanstraat geheten) en de Hoofdstraat. Tegenwoordig is dit huisnummer 15.

Op het onbebouwde stuk grond rechts van deze woning werden twee woningen gebouwd (aangegeven met geel-zwarte sterren). Geheel rechts liet een schoonzoon van Wietse, de heer J.Scholten, eind jaren '40 begin jaren '50, een woning bouwen (huisnummer 11). Tussen deze woningen in liet Henk Beugeling (getrouwd met een dochter van Berend van Veenen) omstreeks 1965 eveneens een woning bouwen (huisnummer 13). Deze drie woningen hebben de vernieuwingsdrang van projectontwikkelaars tot nu toe doorstaan.

Noot: deze woningen staan aan de noordzijde van de Minister Kanstraat.

Het huis met schilddak, geheel achteraan, is in 1935 gebouwd in opdracht van Jan Hilbrand Beugeling onder architectuur van de gebroeders Blaauw. In het linker deel van het dubbele huis hebben tot de eind jaren '50 zijn zusters Jo en Lam Beugeling gewoond. Het rechterdeel werd eerst verhuurd, maar tussen 1943 en 1947 ging Jan Hilbrand Beugeling hier zelf wonen. Begin jaren '50 tot midden jaren '60 woonde commissaris Hoek er. Lange tijd werd het hele pand bewoond door de familie Meilink, die tot 2001 een fotozaak aan de Noorderstraat dreven.


Foto Historisch Emmen J.B.Kanstraat

De Minister Kanstraat omstreeks 1934.

Aan de zuidelijke kant van de Minister Kanstraat lag vooraan (vanaf de Hoofdstraat gezien) nog een perceel grond met de naam "Hadderskampen". De Emmer Courant van september 1934 vermeldt daarover: "naar wij vernemen is de heer R.Zegering Hadders voornemens een deel van de bekende Hadderskampen aan de J.B.Kanstraat te bestemmen voor siertuin aanleg. Ter breedte van ongeveer 100 meter zal ter plaatse het aanzicht dus veranderen."

Hierop werden enkele huizen gebouwd, waarvan er één is afgebroken om plaats te maken voor het appartementencomplex "Kanstate" dat in 2012 werd opgeleverd. Het complex werd gebouwd door bouwbedrijf Koenen uit Emmen naar een ontwerp van AAS architecten uit Emmen.

 


Bronvermelding: Omhoog
  • S.Hoek
  • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.