dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Nassaulaan: Omhoog


Inleiding: Omhoog

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Nassaulaan niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

 • Nassaulaan:
  "De weg ten zuiden van de straat "Boschlaan" ten oosten van het kadastraal perceel sectie C no 6191 (gemeente Emmen, bewoner Mr.J.Houwert) in zuidelijke richting, aansluitende op de straat "Minister Kanstraat"."

Kadastraal: Omhoog

De Nassaulaan behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over deze straat en de andere tot Oud Allee behorende straten is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.

Nassaulaan: Omhoog

Straat vernoemd naar het koningshuis Oranje Nassau.
Links: overzicht van een deel van de Nassaulaan voordat deze door de bouw van twee appartementenflats een geheel ander aanzien kreeg.

In 19xx (wie helpt?) werd op de Nassaulaan éénrichtingsverkeer ingesteld.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

De huizen Nassaulaan 4 en 5, te zien in het midden op de overzichtsfoto, in aanbouw. Op de achtergrond het rond 1920 gebouwde pand waarin jarenlang het belastingkantoor en de muziekschool waren gevestigd.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
foto: Dinant © www.oudallee.nl

In 1932 werd het huis met adres Nassaulaan 3 gebouwd. Architect ervan was G.J.Flik. Bekendste bewoner was burgemeester Tijmes.


foto: Dinant © www.oudallee.nl

Nassaulaan 7 draagt de toepasselijke naam 't Hoekje. Het huis staat op de hoek Nassaulaan - Allee. Het werd gebouwd in 1931. Architect was A.H.Kleinenberg te Musselkanaal.

Opvallend is de rondlopende gevel op de hoek met de Allee en de erkeruitbouw. De bouwstijl heeft Amsterdamse School invloeden.


Boerenleenbank: Omhoog

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
foto: Dinant © www.oudallee.nl

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan bestuur Boerenleenbank
Bestuur Boerenleenbank omstreeks 1961.
V.l.n.r. onbekend, Gerhardus Bos, onbekend.
Wie kent de andere namen?

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan bestuur Boerenleenbank
Bestuur Boerenleenbank omstreeks 1961.
V.l.n.r. onbekend, onbekend, onbekend, Gerhardus Bos.
Wie kent de andere namen?

Het dubbele huis aan de Nassaulaan 8 en 9 werd gebouwd rond 1932, aan de hand van een tekening van G.Lamberts te Noordbarge. De huisnummers zijn hernummerd. Op de foto is Advocatenkantoor Cats er gevestigd.

In deze van kantoren voorziene woning vestigde zich in 1957 de Boerenleenbank. De Emmer Courant van april 1952: "Boerenleenbank te Emmen komt in nieuw gebouw".

In het artikel werd beschreven dat de Coöp. Boerenleenbank te Emmen geruime tijd geleden een pand had aangekocht aan de Nassaulaan, met de bedoeling om daar de kantoren van de bank onder te brengen. "Naar ons thans wordt medegedeeld, zal de Boerenleenbank binnenkort dit gebouw kunnen betrekken. Hiervoor zal het gebouw inwendig worden verbouwd."

De boerenleenbank werd op 21 mei 1957 geopend. Al begin jaren 60 werd het pand als te klein bevonden en werd uitgekeken naar een ander onderkomen. Of dit is gebeurd en waar de boerenleenbank zich vervolgens vestigde is niet bekend. Wie helpt?

Door de fusie met de Raiffessenbank, gevestigd naast de HEMA aan de Hoofdstraat, ontstond In 1972 de Rabobank, een samentrekking van de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank.


Belastingkantoor: Omhoog

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

 • 19xx-19xx Belastingkantoor.

Hert grote vierkante gebouw is het voormalige belastingkantoor (Nassaulaan 1) welke omstreeks 1920 is gebouwd. Het huis op de voorgrond stond op de hoek Nassaulaan - Boslaan en zal omstreeks hetzelfde jaartal gebouwd zijn. Beide panden staan er nog steeds. Bij het hoekhuis zijn de karakteristieke raamluiken inmiddels verdwenen.

Het witte huisje op de achtergrond, voorheen Nassaulaan 2, heeft de nieuwe tijd niet doorstaan en is rond 1974 afgebroken. In dat jaar kwam er een vrij laag gebouwde bungalow, uitgevoerd in (eveneens) witte steen, voor in de plaats.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

Andere instellingen:
 • Speelgoedmuseum (19xx-19xx)
 • Bureau voor jeugdzorg (xxxx-xxxx)
 • Wie helpt?

Muziekschool: Omhoog

Foto's muziekschool gevraagd.

Simon Strating.

 • 19xx-19xx Muziekschool.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was in Emmen slechts een enkele "freelance" muziekonderwijzer werkzaam. Zij gaven pianoles aan huis en soms vioolles. Eén van hen was begin jaren ’30 de heer D.J.Palland die als muziekleraar werkzaam was in de gemeente Emmen. Hij begon als dirigent van zangverenigingen en muziekkorpsen in de omgeving van Zwartemeer en vestigde zich in 1937 als muziekleraar in Emmen. In Emmen richtte hij na de Tweede Wereldoorlog het Emmer Jeugd Orkest op, vele jaren een begrip in Emmen. Behalve het Jeugdorkest was binnen zijn muziekschool ook het orkest ‘’De Jonge Vogels’’ actief en een accordeon orkest. De muziekschool van Palland bestond tot in de jaren ’60.

Midden jaren ‘30 vestigde Simon Strating zich in Emmen. Vanuit zijn huis ontstond de eerste "muziekschool" in Emmen. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde het muziekonderwijs zich razendsnel.

Strating trok enkele muziekdocenten aan en dreef vanaf 1954 zijn eigen muziekschool aan de Prinsenlaan. Midden jaren ‘60 verleende hij met zijn muziekschool medewerking aan de totstandkoming van de gemeentelijke muziekschool, waarin hij zijn school op liet gaan.

"Architect" van de muziekschool Emmen was de toenmalige burgemeester Gaarlandt. Op 4 december 1964 werden de statuten vastgesteld en op 22 december van dat jaar de acte gepasseerd. De muziekschool, een gemeentelijke stichting, was een feit. Het eerste plan voorzag in een muziekschool voor geheel Zuidoost Drenthe. In Coevorden was echter al een muziekschool zodat dat plan werd losgelaten.

Het eerste gebouw dat werd betrokken was het voormalige belastingkantoor aan de Nassaulaan in Emmen. Deze moest echter wel grondig verbouwd worden zodat men tijdelijk onderdak kreeg in de school van Strating, in het gemeentelijk Lyceum en het gebouw van de Emmer Courant aan de Hoofdstraat in Emmen.

De administratie en de directie werden gehuisvest in een barak bij het oude gemeentehuis. Bij de start van de muziekschool was het gebouw aan de Nassaulaan al te klein. In november 1965 ging de muziekschool officieel van start met een concert in De Muzeval.

De muziekschool is in feite ontstaan uit de Vereniging Jeugd en Muziek afdeling Emmen, onder leiding van Vic de Val. Jeugd en Muziek repeteerde in de barakken van de kleuterleidsters opleidingschool aan de Mr.J.Panstraat. In overleg met de heer Strating werd besloten de muziekschool Strating te beëindigen. De heer Strating werd adjunct directeur van de nieuwe stichting. De docenten van school Strating gingen voor het merendeel ook over naar de stichting muziekschool Emmen. In december 1965 werd de duizendste leerling ingeschreven. Twee maanden later was het aantal al 1135 en het aantal leerlingen is sindsdien alleen maar toegenomen.

De nieuwe muziekschool begon met het lessen op gehuurde instrumenten. Een piano werd in bruikleen afgestaan door burgemeester Gaarlandt. Op alle instrumenten kon les worden gegeven. De gemeente Odoorn en Zweeloo sloten zich in september 1965 aan. Op 1 januari 1966 waren er 29 docenten in dienst die les gaven in 23 vakken in 275 uur per week. Vijf en twintig jaar later, was het aantal docenten al 50 en het aantal lesuren per week 800.

De stroom leerlingen noopte de directie om op 10 oktober 1967 een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders te sturen met het verzoek om uitbreiding van de lesruimte te onderzoeken.


Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

De Nassaulaan in 1968.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
Anno 2009.


Bronvermelding: Omhoog

 • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936.
 • Emmer Courant april 1952.
 • www.oudallee.nl
 • Foto's:
  • E.Hof.
  • S.Hoek.
  • A.Pool.
  • W.F.ten Brink.
  • H.Gerdes.
  • L.Bos.

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.