dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Nassaulaan: Omhoog


Nassaulaan: Omhoog

Officiële straatnaam: Nassaulaan
Ontleend aan: het huis Oranje Nassau
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Nassaulaan niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Nassaulaan:
    "De weg ten zuiden van de straat "Boschlaan" ten oosten van het kadastraal perceel sectie C no 6191 (gemeente Emmen, bewoner Mr.J.Houwert) in zuidelijke richting, aansluitende op de straat "Minister Kanstraat".

De Nassaulaan behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over deze straat en de andere tot Oud Allee behorende straten is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.


Links: overzicht van een deel van de Nassaulaan voordat deze door de bouw van twee appartementenflats een geheel ander aanzien kreeg.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
Nassaulaan
Foto: S.Hoek-Beugeling

Nassaulaan-2 sis 14-09
Uitvergroting van foto boven.

Nassaulaan-2 sis 14-10
Nassaulaan 2.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

De huizen Nassaulaan 4 en 5, te zien in het midden op de overzichtsfoto, in aanbouw. Op de achtergrond het omstreeks 1920 gebouwde pand waarin o.a. het belastingkantoor en de muziekschool waren gevestigd.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

De Nassaulaan in 1968.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan

Links: In 19xx (wie helpt?) werd op de Nassaulaan éénrichtingsverkeer ingesteld.

Nassaulaan-x rbls 14-03
Nassaulaan ?
Foto: S.Hoek-Beugeling.

van tot bewoner adres
- -  - -

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
Links: Nassaulaan 3.
Foto: Dinant © www.oudallee.nl

van tot bewoner adres
1932 - - -

In 1932 werd het huis met adres Nassaulaan 3 gebouwd. Architect ervan was G.J.Flik. Als bekendste bewoner wordt burgemeester W.Tijmes genoemd. Tijmes overleed echter in 1902 waardoor hij niet in deze woning gewoond kan hebben. Wie weet meer?


Foto: Dinant © www.oudallee.nl

van tot bewoner adres
1931 - - Nassaulaan 27

De woning met de naam " 't Hoekje" werd gebouwd in 1931 onder architectuur van A.H.Kleinenberg uit Musselkanaal.

Opvallend is de rondlopende gevel op de hoek met de Allee en de erkeruitbouw. De bouwstijl heeft Amsterdamse School invloeden.


Boerenleenbank: Omhoog

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
Foto: Dinant © www.oudallee.nl

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan bestuur Boerenleenbank
Bestuur Boerenleenbank omstreeks 1961.
V.l.n.r. onbekend, Gerhardus Bos, onbekend.
Wie kent de andere namen?
Foto: L.Bos

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan bestuur Boerenleenbank
Bestuur Boerenleenbank omstreeks 1961.
V.l.n.r. onbekend, onbekend, onbekend, Gerhardus Bos.
Wie kent de andere namen?
Foto: L.Bos

Het dubbele huis aan de Nassaulaan 8 en 9 werd gebouwd rond 1932, aan de hand van een tekening van G.Lamberts te Noordbarge. De huisnummers zijn hernummerd. Op de foto is Advocatenkantoor Cats er gevestigd.

In deze van kantoren voorziene woning vestigde zich in 1957 de Boerenleenbank. De Emmer Courant van april 1952: "Boerenleenbank te Emmen komt in nieuw gebouw".

In het artikel werd beschreven dat de Coöperatieve Boerenleenbank te Emmen geruime tijd geleden een pand had aangekocht aan de Nassaulaan, met de bedoeling om daar de kantoren van de bank onder te brengen. "Naar ons thans wordt medegedeeld, zal de Boerenleenbank binnenkort dit gebouw kunnen betrekken. Hiervoor zal het gebouw inwendig worden verbouwd."

De boerenleenbank werd op 21 mei 1957 geopend. Al begin jaren 60 werd het pand als te klein bevonden en werd uitgekeken naar een ander onderkomen. Of dit is gebeurd en waar de boerenleenbank zich vervolgens vestigde is niet bekend. Wie helpt?

Door de fusie met de Raiffeisenbank, gevestigd naast de HEMA aan de Hoofdstraat, ontstond In 1972 de Rabobank, een samentrekking van de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank.


Belastingkantoor: Omhoog

Nassaulaan belkantoor boek 14-09
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
Foto: E.Hof

Nassaulaan belkantoor rbls 14-03
Foto: R.Boelens

Nassaulaan belkantoor boek 14-10
Foto: S.Hoek-Beugeling.

van tot bewoner adres
1920 - Belastingkantoor Nassaulaan 1 (1952)
- - Speelgoedmuseum Nassaulaan
- - Bureau voor jeugdzorg Nassaulaan

Omstreeks 1920 werd aan de Nassaulaan het eerste belastingkantoor van Emmen gebouwd.

Nassaulaan belkantoor avdv 14-01
Foto van waarschijnlijk het personeel van het belastingkantoor omstreeks 1930.
Wie weet meer? Foto: A.v.d.Veen.

Het huis op de voorgrond stond op de hoek Nassaulaan - Boslaan en zal omstreeks hetzelfde jaartal gebouwd zijn. Beide panden staan er nog steeds. Bij het hoekhuis zijn de karakteristieke raamluiken inmiddels verdwenen.

Het witte huisje op de achtergrond, voorheen Nassaulaan 2, heeft de nieuwe tijd niet doorstaan en is omstreeks 1974 afgebroken. In dat jaar kwam er een vrij laag gebouwde bungalow, uitgevoerd in (eveneens) witte steen, voor in de plaats.


Muziekschool: Omhoog

Foto van muziekschool gevraagd.
Wie helpt?


Omstreeks 1968.
Foto: A.Pool.


Simon Strating.

van tot winkelier adres
1965 - Muziekschool Nassaulaan

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was in Emmen slechts een enkele "freelance" muziekonderwijzer werkzaam. Zij gaven pianoles aan huis en soms vioolles. Eén van hen was begin jaren ’30 de heer D.J.Palland die als muziekleraar werkzaam was in de gemeente Emmen. Palland begon als dirigent van zangverenigingen en muziekkorpsen in de omgeving van Zwartemeer en vestigde zich in 1937 als muziekleraar in Emmen. In Emmen richtte hij na de Tweede Wereldoorlog het Emmer Jeugd Orkest op, vele jaren een begrip in Emmen. Behalve het jeugdorkest was binnen zijn muziekschool ook het orkest "De Jonge Vogels" actief en een accordeonorkest. De muziekschool van Palland bestond tot in de jaren ’60.

Midden jaren ‘30 vestigde Simon Strating zich in Emmen. Vanuit zijn huis ontstond de eerste "muziekschool" in Emmen. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde het muziekonderwijs zich razendsnel.

Strating trok enkele muziekdocenten aan en dreef vanaf 1954 zijn eigen muziekschool aan de Prinsenlaan. Midden jaren ‘60 verleende hij met zijn muziekschool medewerking aan de totstandkoming van de gemeentelijke muziekschool, waarin hij zijn school op liet gaan.

"Architect" van de muziekschool Emmen was de toenmalige burgemeester K.H.Gaarlandt. Op 4 december 1964 werden de statuten vastgesteld en op 22 december van dat jaar passeerde de acte. De muziekschool, een gemeentelijke stichting, was een feit. Het eerste plan voorzag in een muziekschool voor geheel Zuidoost Drenthe. In Coevorden was echter al een muziekschool zodat dat plan werd losgelaten.

Het eerste gebouw dat werd betrokken was het voormalige belastingkantoor aan de Nassaulaan in Emmen. Deze moest eerst grondig verbouwd worden zodat men tijdelijk onderdak kreeg in de school van Strating, in het gemeentelijk Lyceum en het gebouw van de Emmer Courant aan de Hoofdstraat in Emmen.

De administratie en de directie werden gehuisvest in een barak bij het oude gemeentehuis. In november 1965 ging de muziekschool officieel van start met een concert in De Muzeval. Al bij de start bleek het gebouw aan de Nassaulaan te klein.

De muziekschool ontstond uit de Vereniging Jeugd en Muziek afdeling Emmen, onder leiding van Vic de Val. Jeugd en Muziek repeteerde in de barakken van de kleuterleidsters opleidingschool aan de Mr.J.Panstraat. In overleg met Strating werd besloten de muziekschool Strating te beëindigen. Strating werd adjunct-directeur van de nieuwe stichting. De docenten van school Strating gingen voor het merendeel ook over naar de stichting muziekschool Emmen. In december 1965 werd de duizendste leerling ingeschreven. Twee maanden later was het aantal al 1135 en het aantal leerlingen is sindsdien alleen maar toegenomen.

De nieuwe muziekschool begon met het lessen op gehuurde instrumenten. Een piano werd in bruikleen afgestaan door burgemeester K.H.Gaarlandt. Op alle instrumenten kon les worden gegeven. De gemeente Odoorn en Zweeloo sloten zich in september 1965 aan. Op 1 januari 1966 waren er 29 docenten in dienst die les gaven in 23 vakken in 275 uur per week. Vijfentwintig jaar later was het aantal docenten al 50 en het aantal lesuren per week 800.

De stroom leerlingen noopte de directie om op 10 oktober 1967 een brief naar het college van burgemeester en wethouders te sturen met het verzoek om uitbreiding van de lesruimte te onderzoeken.


Nassaulaan belkantoor brnk 14-01
Foto: W.F.ten Brink.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Nassaulaan
Anno 2010.
Foto: H.Gerdes.

Andere instellingen:
  • Speelgoedmuseum (19xx-19xx)
  • Bureau voor jeugdzorg (xxxx-xxxx)
  • Wie helpt?\

Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936.
  • Emmer Courant april 1952.
  • S.Hoek-Beugeling

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.